Eleonore Gustafsson: Vem bävar för helvetet i dag?

Den som känner rädsla kan egentligen inte älska.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

När klosterfadern Benedikt på 500-talet skrev sin klosterregel gjorde han en lista på den andliga konstens verktyg. Alltså de verktyg man bör använda sig av för att lära sig att hålla Guds bud. När Jesus uttalade missionsbefallning sa han ”lär dem att hålla buden” – inte ”lär dem vilka buden är” – så hur lär man egentligen människor att hålla buden?

Bland verktygen i Benedikts lista finns uppmaningarna ”frukta domens dag” och ”bäva för Gehenna”, två verktyg som använts flitigt under historiens gång, både i kloster och på väckelsemöten. Men vem bävar egentligen för helvetet numera?

Om man får tro evangelisten Frank Mangs försvann denna rädsla redan för hundra år sedan. I sin bok ”Andlig väckelse” från 1937 noterar han att folk för några decennier sedan ännu bävade för helvetet, och att det fick många att söka sig till frälsningen, men nu (alltså 1937) så har denna rädsla försvunnit. Och om jag har förstått Mangs rätt så tyckte han att det var bra, för han skriver att denna fruktan inte var det bästa motivet. Så vad är egentligen det bästa motivet?

I boken ”Det vidgade hjärtat” frågar Johannes Cassianus (som levde för 1600 år sedan) den hundraårige abban Chaeremon om råd. Han svarade: ”Tre saker vänder människan bort från lasterna: fruktan för helvetet och för gällande lagar, hoppet och längtan till himlen samt kärleken till dygden och viljan att göra gott.” Men han lägger också till att den som vill bli fullkomlig måste höja sig över fruktans låga tillstånd. Varför? Jo, för att Jesus i sin bergspredikan uppmanar oss: ”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” (Matt 5:48)

Fadern är god, inte på grund av fruktan för straff eller hopp om lön, utan för att han är kärlek. Därför tillägger abban att den som vill bli fullkomlig måste höja sig över fruktans låga tillstånd. Johannes skriver i sitt brev: ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.” (1 Joh 4:18)

Den som känner rädsla kan egentligen inte älska. Hon kan varken älska Gud, sig själv eller sina fiender. Så hur lär man sig att hålla buden? Enligt abban måste man möta Fadern och höra honom säga ”allt mitt är ditt”. (Luk 15:31) Att Gud gett oss förmågan att älska. Man måste upptäcka sitt barnaskap hos Gud. Den som drivs av fruktan är en slav och den som drivs av hopp om lön är en daglönare, menar abban. Men den som vill bli fullkomlig måste upptäcka att hon är förenad med Sonen och att hon därför kan älska likt Fadern. Det räcker inte med lydnad. En förvandling måste till.

Benedikt trodde att han kunde leda människor in i denna förvandling genom att utnyttja människans naturliga drivkrafter: fruktan för straff och hopp om lön. Men är det inte att leka med elden?

Lilla Erstagården