Eli Göndör: En milstolpe i debatten om invandring

Eftersom inget är oändligt och allt kostar blir också debatten om invandring en fråga om lönsamhet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Integration handlar inte sällan om svåra målkonflikter. Vem som ska få och vem som inte ska få? Vilka rättigheter ska någon ha i en välfärdsstat och varför? Eftersom inget är oändligt och allt kostar blir också ofta debatten om invandring en fråga om lönsamhet. Hur en människa på bästa sätt ska hjälpas så att hjälpen ur flera perspektiv också blir så rättvis som möjligt är också ofta ett svårt dilemma.

Samtidigt är det svårt för många att veta hur situa­tionen i Sverige egentligen är och hur kopplingar ser ut mellan invandring, politiska beslut och ekonomiska eller sociala utfall. Det är svåra ekvationer, komplicerade tabeller och en fråga som inte sällan färgas av politiska intressen.

Med det som utgångspunkt har jag läst Tino Sanandajis bok ”Massutmaning”. Ekonomi och statistik är inte min starka sida. Men Sanandaji har en förmåga att tydliggöra även det som är svårt och komplicerat för den oinvigde. Dessutom är hans sociologiska betraktelser, som jag har bättre kunskaper om, både relevanta och intressanta. Uttryck som ”kollektiv förmåga”, ”humankapital” eller ”social kontroll” vävs in i sociologiska resonemang kring varför exempelvis brottslighet kan vara vanligare i ett bostadsområde än i ett annat.

Sanandaji kan å ena sidan konstatera att ”radikal islamism” är ett växande problem men samtidigt, å andra sidan, förklara att just det inte är relaterat till social oro i dessa områden. I stället härleder han den genom logisk argumentation till ”gangsterrap och populärkultur”. Den för många självklara kopplingen mellan fattigdom och brottslighet ifrågasätter Sanandaji med väl underbyggda argument vilket borde vara en viktig insikt för dem som tycks mena att fattiga har sämre moral än rika.

Boken problematiserar en rad uppfattningar som tagits för givna. Exempelvis sysselsättningsgrad över tid bland nyanlända.

Jag hade gärna sluppit den ständiga polemiken mot andra medier. Men jag förstår den. Även efter att boken publicerats har några motvilliga försök gjorts till att tala med Sanandaji i Sveriges Television eller Sveriges Radio. Alltid lite som ett måste. Som något kladdigt man inte lyckats bli av med och som nu måste hanteras för att skademinimera, så det inte smittar av sig på andra. Men boken har samtidigt på ett intellektuellt hederligt sätt tagits emot väl på olika håll.

”Massutmaning” kommer att finnas med oss framöver som ett viktigt bidrag till den svenska integrations­debatten. Men iögonfallande är att den är resultatet av en person som genom egen insamling och på eget förlag har lyckats publicera ett gott hantverk som blivit en milstolpe i den svenska integrations­debatten. Det är något som den samlade förlags- och forskarvärlden i Sverige mig veter­ligen hittills inte lyckat med. Det i sig säger något om Sverige­ och är inget Tino Sanandaji kan lastas för.

Böneutrop
Kyrka och politik