Eli Göndör: Muslimerna formar islam

Det är muslimer som formar islam. Inte islam som formar muslimer, skriver Eli Göndör.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Två principer om religion i allmänhet och islam i synnerhet, har jag återkommit till i kortare eller längre texter och utvecklat mer detaljerat i min bok "Religionskollision”.

Den ena är att religion är resultatet av dess utövare. Inte tvärtom. Det är muslimer som formar islam. Inte islam som formar muslimer. Det är alltså inte islam som är problemet utan muslimer vilket innebär att muslimer även är lösningen.

Den andra är att mötet mellan muslimer från islamdominerade områden och ett sekulärt Europa tydliggör och förändrar självbilder på båda sidorna på olika sätt. Det i sin tur leder till nötningar och friktioner som förändrar uppfattningar och attityder.

Kritik kommer vanligtvis från dem med religiösa eller snäva teologiska perspektiv och från ideologiska religionskritiker eller islamhatare. Kritikerna som envist menar att islam är problemet och inte muslimer hävdar samtidigt att islam måste reformeras. Ingen av dem kan dock förklara hur reformerna ska gå till utan att muslimer genomför dem. Inte heller tycks de se att just de händelser som beskrivits på senare tid är en del av reformprocessen. I den påverkar olika trender varandra och muslimer formar över tid ett islam i Sverige som då naturligtvis blir resultatet av dess utövare. Inte tvärtom.

Läs mer: Frida Park: Att lämna islam måste vara möjligt

 

I DN (26 maj) beskrev Niklas Orrenius hur muslimer som blir ateister hotas eller trakasseras av sin omgivning. I GP (den 4 juni) beskrevs hur muslimer i Sverige som väljer att lämna religiösa traditioner trakasseras av sin omgivning. Den 5 juni beskrevs i GP hur föräldrar ber lärare i förskolor, i framför allt utsatta områden, i Göteborg att övervaka deras döttrar så att de inte tar av sig sina huvuddukar samt att religiös mobbning mellan elever blivit allt vanligare.

Vad som skildras är trender som påverkar varandra och intensifieras i mötet med en icke-religiös omgivning. Muslimer som tar avstånd från religiösa traditioner och andra muslimer som ökar trycket för att upprätthålla sina traditioner. Båda stärker sina positioner mot varandra och formar nya identiteter med det icke-religiösa majoritetssamhället som fond. Majoritetssamhället bevakar händelserna och påverkar utvecklingen genom synpunkter, beteenden eller påtryckningar.

Läs mer: Svenska förskolor accepterar slöjtvång

 

De som tar helt avstånd från religiösa uttryck och de som utövar aggressiva påtryckningar mot de som tar avstånd är två ytterligheter på skalan. Däremellan påverkas också en stor grupp som på olika nivåer praktiserar eller utövar religiösa traditioner av en rad olika anledningar och som försöker finna en muslimsk minoritetsidentitet i ett majoritetssamhälle som är sekulärt. Nötningen mellan trenderna förändrar och formar uttryck för islam på olika sätt.

Myndigheter, politiker och skolpersonal måste förstå sin roll. Deras reaktioner påverkar muslimer att anpassa eller förändra islam till ett nytt socialt och politiskt sammanhang. Ingen ska dock förvänta sig att motreaktioner uteblir.

Böneutrop
Kyrka och politik