Eli Göndör: Vem är inte emot antisemitism?

Att vara mot antisemitism är som att vara mot smittkoppor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Alla är mot antisemitism, håller långa tal och kippavandrar. Även de som kastat brandbomber på synagogor är mot antisemitism. De hävdar att Israel egentligen är problemet. Att vara mot antisemitism är som att vara mot smittkoppor. Vem är inte det? Dessutom ska naturligtvis alla kunna leva i Sverige utan att känna sig hotade.

Människors egentliga uppfattningar tydliggörs dock inte när de berättar vad de är mot. Intressant blir det först när de ska berätta vad de är för.

Antisemitismens kärna finns nämligen i oviljan att acceptera den judiska särarten, judars seder och bruk. Men eftersom få människor skulle erkänna att de stör sig på någon som beter sig annorlunda har känslan rationaliserats till myter om blodiga ritualer, världsherravälde och makt.

Naturligtvis finns det olika motiv bakom det allmänna fördömandet av antisemitism. En del är genuint och kommer från människor som förstår konsekvensen. En del är mot antisemitism för att kunna vara mot muslimer. Vissa kristna tror att stödet för judar ger dem välsignelse, andra stöder judar och Israel med en förhoppning om att alla så småningom ska bli kristna. Andra tycker bara det känns bra att vara med alla, mot något.

Men de som hatar muslimer i dag kommer hata judar i morgon. Och en del som stödjer judar på vissa villkor är antisemiter utan att förstå det. För vad betyder det att kunna leva som jude i Sverige utan att vara hotad?

Över 90 procent av Sveriges judar vill omskära sina nyfödda pojkar åtta dagar efter födseln. En del judar, både kvinnor och män, vill gå till könssegregerade synagogor. Den judiska skolan stärker barnens judiska identitet genom att lära dem religiösa ritualer som att tända sabbatsljus eller be. En del vill äta kosherslaktat kött. För en del är Israel viktigt. Hänger ni med? Antisemitismens kärna finns i oviljan att acceptera den judiska särarten.

Under 1940-talet gömde den katolske prästen Rufino Niccacci judar i klostret San Damiano i Assisi. Han tog ner korset i en av klostrets salar så att judar skulle kunna be där och när han köpte mat åt dem tog han hänsyn till kosherregler. Rufino Niccacci riskerade sitt liv för att rädda judar till både kropp och själ. Han förstod att en människa med krossad själ fortsätter att existera men inte nödvändigtvis att leva.

I dag är alla mot antisemitism. I morgon kommer röster höras som återigen ifrågasätter kosher, som upprörs över vad de anser är en förlegad sexistisk religion. Som kommer tala om ”barbariska” ritualer eller ”övergrepp” på barn. Eller reta sig på att en del stödjer Israel. Eller oja sig över en skola med religiösa inslag.

Många som ger judar sitt stöd, men som inte förstår det som för Rufino Niccacci var självklart, har nog inte tänkt igenom vad de är för. Vad de är mot blir därför ganska ointressant.