Elisabeth Sandlund: Inget land har lyckats begränsa dödshjälp till extrema fall

Han argumenterade så övertygande för sin sak att även en dödshjälpsmotståndare som jag kunde förstå och snudd på övertygas om att detta är ett reellt behov.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!