En dum idé om flyktingar

Om vi pekar ut flyende spelar vi med i IS teater.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Av alla idéer om varför flyktingströmmen till Europa­ behöver stoppas hör den om att den är full av inbäddade IS-krigare till de dummaste. Likväl sprids den, av alternativa medier och ibland även av redaktioner som borde veta bättre.

IS är en resursstark organisation med pengar, kompetens och kontakter. Det finns inte några skäl för dem att låta sina terrorister färdas med skraltiga båtar på en resa som slutar i flyktingläger. (Av samma orsak slår kraven på id-handlingar snarare mot dem som tvingats fly terrorn.) Inom IS finns dessutom en rad européer som enkelt kan ta flyget hit.

Den enda aktör som gynnas av idén om IS-krigare bland flyktingarna är IS själva. Föreställningen om en konflikt mellan väst och den muslimska världen är jihadismens livsluft. IS berättar en berättelse om hur väst förtrycker övriga världen genom att placera ut arméer vid oljekällor, arrangera statskupper och bomba civila. Om vi pekar ut flyende människor som säkerhetsrisker spelar vi bara med i IS teater.

Men även om de som flyr inte är jihadister nu, så kanske de blir det när de anlänt? Nej, forskningen visar att det inte är i dessa grupper som radikaliseringen sker.

De som dras till IS har olika bakgrund: Här finns stadsbor och lantisar, ekonomiskt utsatta såväl som välutbildad medelklass. Men rekryterna har några saker gemensamt: De är unga, har dålig kunskap om islam och är inte nyanlända. De är andra eller tredje generationens invandrare, alternativt konvertiter. Terrorexperten Magnus Ranstorp har gått igenom de senaste årens planerade terrorattacker i Europa och funnit att antalet iblandade asylsökande är noll.

Kampen mot jihadismen är en stor utmaning för Europa i dag. Men i denna kamp är det viktigt att ha klart för sig vem som är motståndare. Det är inte de asylsökande – och det är inte heller moskéerna.

Givetvis finns fall där imamer stöttat terrorn, men det generella mönstret är att IS rekryterar utanför moskéerna, främst via internet.

Som professor Olivier Roy konstaterat är jihadismen inte ett resultat av att den muslimska minoriteten i Europa radikaliserats. Tvärtom möter IS ofta motstånd i moskéer.

Jihadismen är inte heller på individnivå frukten av en religiös mognadsprocess. Vägen dit går oftast via ett dramatiskt uppbrott hos människor som inte tidigare uppfattats som religiösa. Det förklarar den dåliga kunskap om islam som kännetecknar extremisterna. Forskaren Marc Sageman konstaterar att okunnigheten gör att de inte kan utvärdera de salafistiska argumenten. Gedigen kunskap om islam framstår alltså som ett vaccin mot extremism.

Av de 500 personer som var inblandade i 9/11-attacken hade endast 25 procent en traditionell muslimsk uppfostran. Problemet, säger Sageman, är inte nödvändigtvis religionen, utan lika mycket bristen på traditionell religion.