Ett politiskt missionsfält

Om politikerna vann kyrkovalet, vinn dem för Jesus

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Inför kyrkovalet berättade flera kandidater med olika politiskt bakgrund att de inte tror på Gud och att de inte tyckte att det var avgörande för att ställa upp i kyrkovalet. Inte heller hade de fått den frågan av sina partikamrater i samband med att de tillfrågats om att ställa upp i kyrkovalet. Jag försöker tänka hur motsvarande uttalanden skulle låta inför nästa års politiska val:

”Jag vill gärna tjäna Sverige politiskt men jag tror inte på svensk lag och jag tycker inte det är så viktigt att man följer den.” ”Jag tror inte på demokrati, men det var ingen i mitt parti som tyckte att den frågan var avgörande.”

Den typen av svar som skulle låta helt absurda i politiska val verkar för många framstå som helt rimliga när det handlar om kyrkoval.

En annan fråga som debatterades inför kyrkovalet var om kyrkan borde evangelisera eller inte. Någon av Sverigedemokraternas kandidater gick ut i medierna och menade att Svenska kyrkan borde evangelisera bland muslimer. Vilket fick kandidater från andra politiska partier att rasa och hävda att Svenska kyrkan inte ägnar sig åt evangelisation av människor som valt sin tro.

Jag kan inte annat än våndas med mina kollegor i Svenska kyrkan som är tvungna att leda kyrkans arbete i samarbete med både ateister, rasister och pluralister. Inte undra på att detta är en av Sveriges mest konfliktfyllda arbetsplatser. För hur styr man ett skepp där man inte ens är ense om att det är just ett skepp man styr? Eller en kyrka där delar av ledningen inte tycker att det är så viktigt att vara just kyrka. Med alla motstridiga agendor att förhålla sig till är det lätt att bli lamslagen. Men på det vinner ingen.

Så kära, älskade svenskkyrkliga kollegor. Om ni orkar lyssna på en enda röst till, så vill jag bara uppmana er att fatta mod! Ni vet på vems uppdrag ni ytterst arbetar. Det är Gud som har kallat er. Ni vet också vems ord som ska väga tyngst bland alla röster. Det är Jesu ord. Hans röst kan inte röstas bort. Ni vet vad kyrkans uppdrag är: att ge blinda syn, förtryckta och fångna frihet, att förkunna nåd och att göra alla folk till lärjungar.

Och vad kan vara mer i linje med det nu när dessa onådda folk tar plats i kyrkoråd och kyrkofullmäktige än en evangelisationskampanj. Ni behöver inte ens gå ut, de har kommit till er. Om politikerna vann kyrkovalet, vinn dem för Jesus. Tacka Gud för att du vid varje kyrkorådssammanträde får förmedla evangelium till ateister. Tacka Gud för att du vid varje möte får förmedla en kristen människosyn till rasister. Tacka Gud för möjligheten att öppna människors ögon för Jesus och erbjuda frihet i Kristus. Och gör det bra. Gör det riktigt bra.

Det må vara kyrkorådets ordförande som skriver agendan, men inledningen och avslutningen kan vara din vid varje möte. Så lovar jag att be för att detta blir det nådens år då kyrkopolitikerna mötte Gud.