Familjepolitiken ej med i alliansens valmanifestet

Den borgerliga alliansen har enats om ett gemensamt valmanifest. Enligt SR Ekot beräknas de borgerligas förslag att kosta mella 25 och 30 miljarder kronor.
De viktigaste förslagen rör skattesänkningar och en satsning på miljön.
Däremot har alliansen inte kommit överens om familjepolitiken.
– Vi har valt att lämna familjepolitiken utanför manifetstet, sa Fredrik Reinfeldt (m) under alliansens presskonferens.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor Reinfeldt inledde med att påpeka kostnaden för paketet. Han hänvisade till Riksdagens revisorer enligt vilka det är omöjligt att på liknande sätt kostnadsberäkna det socialdemokratiska valmanifestet och att man inte får beskedet när regeringspartiets förslag kan komma att genomföras. Han kritiserade också samarbetspartiernas v ovh mp:s kostsamma valmanifest.Huvuddragen i borgarnas förslag:- Ett paket med satsningar på miljön för två miljarder kronor. Pengarna ska gå till energiforskning, investeringsstöd för miljövänlig energi.- Subvention vid köp av miljövänlig bil.- Inkomstskattesänkningar- Slopad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt (om statsfinanserna medger det). Frysning av taxeringsvärden på 2006 års nivå.- Halverad arbetsgivaravgift för unga mellan 19 och 25 år.- Jobbgaranti för unga under 25 år efter 50 dagars arbetslöshet.- Två miljarder till en satsning på jämställdheten- Skattereduktion för hushållsnära tjänster- Förstärkning av skolhälsovården samt en vårdgaranti i barn- och ungdomspsykiatrinNågot språktest för invandrare som vill bli svenska medborgare verkar det inte bli, men:– Vi ska analysera sambandet mellan medborgarskapet och språkkunskaper, sa fp:s Lars Leijonborg. 
Lilla Erstagården