Frida Park: Historielöst om böneutrop

Om jag fritt vill fortsätta tro och uttrycka min tro, måste jag ge andra samma frihet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

När nuet ter sig galet är det en bra idé att blicka bakåt. Historien är generös på det sättet – den har inget emot att fritt och för intet erbjuda sina erfarenheter till var och en som frågar.

Judar tillhör mänsklighetens mest förföljda. De har, till ett oerhört högt pris, lärt sig något om vikten av religionsfrihet. När jag sitter i det trivsamma och trånga köket hos några judiska vänner når deras ord djupt. De är varmt troende, ortodoxa, och berättar att de ser värnandet av liberala rättigheter som det bästa, och enda, sättet att fortsätta kunna utöva sin tro, sina traditioner och sedvänjor i frihet.

Läs mer: Busch Thor: KD är emot böneutrop
 

Och än en gång påminns jag. Varför man som troende ibland måste stå ut med uttryck, tankar och företeelser som man helst av allt skulle slippa. Om jag, utifrån min religiösa ståndpunkt, pläderar för att begränsa de mänskliga rättigheterna för andra, kommer det oundvikligen att drabba mig. Med andra ord: Om jag fritt vill fortsätta tro och uttrycka min tro, måste jag ge andra samma frihet.

Jag skulle gärna se att fler upptäcker den frid som finns som en skatt i tron på Jesus. Att människor över hela Sverige fick höra talas om de goda nyheterna – evangelium. Och jag är innerligt tacksam över att vi har religionsfrihet i det här landet. Men hur länge till?

Läs mer: Eli Göndör: Lösningen på frågan om böneutrop
 

Det finns en oerhörd fara i att börja ta rättigheter för givet. Det finns alldeles för många exempel från det sekulära Sverige där det tydligt framgår att religiösa fri- och rättigheter inte alls är fredade och kompetensen kring trosfrågor är skrämmande låg.

Göteborgs kommun klantar sig och ger ekonomiskt bidrag till extremistorganisationer som bjuder in hatpredikanter. De får rättmätig kritik och stora skälvan och drar i hastigheten in bidrag även till kyrkornas scouter vars arbete betyder mycket för barn och unga. Alla religiösa dras över samma extremistkam.

Läs mer: Tomas Samuel: Vad innebär böneutrop?

 

I ett häpnadsväckande okunnigt uttalande säger en tjänsteman på Migrationsverket att Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan är sekter. Så dras alla religiösa över samma sektkam.

Kristna konfessionella friskolor som länge bedrivit skola efter konstens och Skolverkets alla regler riskerar nu att stoppas när S och flera andra partier under en täckmantel vävd av segregationsargument vill klämma åt muslimska friskolor som inte skött värdegrundsarbetet på rätt sätt. Att välfungerande skolor drabbas ignoreras högaktningsfullt. Alla konfessionella huvudmän dras över samma segregationskam.

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Religionsfrihet i första rummet

 

Med alla dessa fakta på hand är debatten om huruvida böneutrop ens ska få prövas så skrämmande. Nej, inte att bekännare av en annan tro än min vill uttrycka sin tro. Utan att det finns kristna profiler som faktiskt på största allvar öppet säger att de hellre ser sina egna möjligheter att sprida kristen tro inskränkta än att de tillåter människor med en annan tro uttrycka sin. Då undrar jag om man har lärt sig något av historien alls.