Frida Park: Hur kan Gud vara god med allt lidande?­

Gud är både nådefull och barmhärtig. Men han är också en rättvis och fruktansvärd domare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Människor i alla tider har sagt att den tid man lever i måste vara den som är mest svår att förstå. ”Det var bättre förr – då förstod man sin samtid och allt var inte så fullt av elände.” De har rätt i så måtto att skeenden är lättare att förstå i backspegeln än i realtid.

Det finns de som gärna lyfter fram allt ljust och glädjande som sker i världen. Gott så. Vi kan inte enbart måla tillvaron i svårmodiga kulörer. Men tjoar vi bara munterheter missar vi en stor del av tillvarons ofrånkomliga verklighet – skuggsidan. Då är risken att vi blir ytliga och oäkta och inte bottnar.

Vår egen tids komplexitet skapar oro och frustration. Hur ska man hantera det faktum att människor sprängs i luften, mejas ned eller torteras enbart av det skäl att de inte bekänner sig till just den fundamentalistiska sekt som förövaren tillhör?
Eller att en galen psykopat kallblodigt mördade 77 personer, varav många barn och unga, som en del i hans plan för världsherravälde? Världen ter sig allt för ofta som komplett obegriplig.

Vi måste våga försöka formulera ett svar på den fullt legitima frågan hur man som kristen kan tala om en god Gud när det finns så mycket lidande.

”I vår tid, är Du hoppet vi bär, när annat faller isär. I vår tid, utan dig på vår färd blir det mörkt i vår värld”.

I Erik Tillings sång ”Mörkerseende” finns hoppet närvarande mitt i mörkret. Hoppet om att en dag kommer allt att ställas till rätta. Detta kan nu inte tas som en ursäkt för att stillatigande kunna ägna sig åt sin egenrättfärdiga täppa och härd och blunda för att världen bokstavligen faller samman.

Tvärtom är det kristna ansvaret för medmänniskan och samhället stort. Det som man inte gör för ”en av dessa minsta” har man heller inte gjort för Jesus. Det finns ingen samvetsautostrada förbi världens lidande för kristna.

Gud är både nådefull och barmhärtig. Men han är också en rättvis och fruktansvärd domare. Jag ser fram emot domedagen, då ondskan, och de som sprungit dess horribla ärenden, ska få stå till svars. Vilken trotsig tröst det finns i löftet ”Min är hämnden, säger Herren, jag skall utkräva den”.

CS Lewis skriver i sin bok ”Den stora skilsmässan”: ”De säger om något timligt lidande: – Ingen framtida lycka kan gottgöra det. Men de förstår inte att himlen, sedan man nått den, återverkar på det förflutna och förvandlar även detta lidande till salighet.”

Gud är god. Och just därför finns det ingen pardon med ondskan. Allt lidande ska ta slut och alla tårar ska torkas. Som att allt elände, allt oförståeligt, all orättvisa, all sorg ska utplånas – och minnet av det. Som om det aldrig existerat. Rättvisan kommer att segra.

Det är ett kraftfullt hopp som bär när tillvaron ter sig svår bortom ord. Gud vet att vi behöver mörkerseende i vår tid. Kanske mer än någonsin.

Läs fler texter av Frida Park här.