23 september 2020

En tidning på kristen grundKrönikor

Hanna Gunnarsson (V): Vi måste hålla fast vid hjälpsamhet och solidaritet

Vi har fått fokusera på det som är viktigast i livet.

För några år sedan arbetade jag i närheten av en man som gjort stort intryck på mig. Han berättade ofta om sin tro och om några av de viktigaste orden i Bibeln: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:45). Det är ett bibel­ord som fastnat hos mig, något jag försöker leva efter och arbeta för som riksdagsledamot.

Orden beskriver hur jag vill att samhället ska se ut och hur vi ska behandla våra medmänniskor. Vi lever i en värld med ökande skillnader mellan människor, där inkomstklyftor, utbildningsnivå och hälsa skiljer olika grupper i samhället åt. När vi ser oss omkring inser vi att vi är långt från en helt jämlik värld. Även i ett välfärdssamhälle som Sverige är hemlösheten stor, barn växer upp i utsatta miljöer och äldre lever i ensamhet.

Läs mer Hans Eklind: Gud behöver kristna även i riksdagen

Under den kris som har pågått, och pågår, har hjälpsamheten och solidariteten i Sverige och världen hamnat i centrum. Samhällets minsta har under den här våren varit samhällets äldsta. Pensionärer över 70 är den största riskgruppen för coronaviruset och vi har sett hur drabbade äldreboendena har blivit av pandemin. Samtidigt är de som arbetar inom äldreomsorgen några av samhällets lägst avlönade med arbetsvillkor som verkligen behöver förbättras. Vi har alla, enskilda och som samhälle, kraftsamlat för att skydda dessa våra minsta. Kyrkorna och hela den kristna gemenskapen har haft en mycket viktig roll och visat på de resurser och den vilja som finns att hjälpa till att göra livet för medmänniskorna enklare och samhället i stort bättre.

Riksdagens arbete är vanligtvis hektiskt. Den här våren har inneburit betydligt färre möten, inga resor utomlands och nästan inga studiebesök. Det har i stället funnits tid för läsning, utflykter i närmiljön och reflektion över både uppdraget och livet. Men trots allt har riksdagen varit i gång och vi har fattat de beslut som har behövts.

Livet i politiken kan vara tufft, ibland blir orden i debatterna hårda. Men den senaste tiden har vi fått lyfta blicken och fokusera på det som är viktigaste i livet, på hur vi behandlar varandra och hur vi hittar gemensamma nämnare och inte bara skillnader. I den kristna gruppens andakter i riksdagen träffas vi varje vecka från olika partier. Vi är inte alltid överens om vägen framåt, men i andakterna möts vi i ömsesidig respekt och ödmjukhet, bortom vardagsarbetet.

Vi vet inte hur världen ser ut i höst, men vi vet att vi behöver hålla kvar vid hjälpsamheten och solidariteten. Det är ännu viktigare nu än tidigare att hjälpas åt över partigränserna och tillsammans hitta lösningar som är de bästa möjliga för hela samhället.

Hanna Gunnarsson, Riksdagsledarmot Vänsterpartiet

Läs mer Politiker skriver sommarkrönikor

Fler artiklar