Pelle Hörnmark

Min personliga drivkraft är att få se en ny Jesusrörelse i Europa. Gud har inte glömt Europa. Har vi?

Pelle Hörnmark
Gästkrönikör på Dagens ledarsida

Har Gud glömt Europa?

Min personliga drivkraft är att få se en ny Jesus-rörelse i Europa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Den senaste stora enkäten ESS som görs bland unga människor i 21 länder i Europa säger naturligtvis inget om att Gud glömt Europa, men den är däremot tydlig om att Europa håller på att glömma Gud.

Bland jordens fem kontinenter är Europa den kontinent där kristendomen förlorar mark i snabb takt.

I vårt eget land Sverige är det 75 procent av 16–29- åringarna som säger att de inte har någon tro på Gud alls. Endast Estland och Tjeckien i Europa har fler ”icke-på-gud-troende” ungdomar. På en hemsida som beskriver mängden av ateister och agnostiker i världen finns nio av de tolv mest procentuellt sett ateistiska länderna i Europa. En sammanfattning av olika undersökningar visar också att färre än en av tio regelbundet besöker någon kyrka (alla kyrkor inberäknade) i Europa.

Vi lever vårt liv i Europa i skuggan av stora katedraler, kristna symboler och en mängd kristen kultur. Men det verkar som själva kärnan, tron på Jesus och Gud, bevisligen håller på att förloras.

Som troende vet vi ju att Gud älskar alla människor i Europa och har inte glömt en enda av alla som finns på vår kontinent. Problemet är nog snarare att det är vi som glömt vår egen kontinent.

Har man, som jag, förmånen att resa runt i Europa och besöka församlingar och olika kulturer finns det dock mycket hoppfullt. När jag besökte Wien för ett par månader sedan predikade jag i Vienna Christian Center, en stor levande församling mitt i den stad och det land som länge betraktat ”pingströrelse” som en sekt. Man berättade om en Jesusmarsch som samlade mellan 15 000 och 20 000 personer. Man visade mig en video från den väldiga och vackra katedralen Stefansdomen, där tusentals ungdomar lovsjöng med lyfta händer och tillbad Jesus.

I början av maj var jag i Serbien och träffade två unga missionärer från ett av våra ”missionsländer”, Ukraina, som nu sänder missionärer till väst trots många svåra utmaningar på hemmaplan, både politiskt och ekonomiskt.

I mitten av april deltog jag i en avskiljning av en pastor och missionär i Minsk. Dimitri är utsänd av vitrysk pingströrelse som missionär i Montenegro, det land i Europa som förmodligen har minst antal evangeliskt troende. Så det verkar som Gud mitt i all gudlöshet väcker människor för vår kontinent och oväntade allianser uppstår.

Min personliga drivkraft är att få se en ny Jesusrörelse i Europa. Jag tror inte att kristen kultur, vackra symboler och ståtliga byggnader kommer att möta unga människors existentiella frågor i Europa. När Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet”, så tror jag att det är enda räddningen för en förvirrad och sanningssökande generation.

Gud har inte glömt Europa. Har vi?

Del 4 i vår sommarserie där skribenter från olika samfund ger en internationell utblick.