J Lee Grady: Därför ger kristna upp när de prövas

Fokusera på Jesus och lita på att han ger dig styrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Jag har en vän som är en respekterad kristen ledare. Men som alla vi andra brottas han med synder, svagheter och prövningar. Nyligen erkände han att han då och då har bett Gud att ta hans liv eftersom han är så modlös.

När jag bad med honom fick jag en bild av en gigantisk arena. Jag såg idrottsmän som sprang och människor som jublade. Men min vän satt på en bänk vid löparbanan. Jag såg Jesus gå fram till honom, ta tag i hans arm och mana honom att delta i loppet.

När jag delade visionen med honom bestämde sig min vän för att ta nya tag. Men det finns många kristna som har gett upp när livet blev tufft.

Sitter du på bänken? Har du diskvalificerat dig själv? Här är fem av de vanligaste anledningarna till att kristna kastar In handduken.

1. Nedstämdhet eller missmod. När vi utsätts för stress, tragedier, besvikelser eller misslyckanden förlorar vi hoppet om vi inte klamrar oss fast vid Guds löften. Vi måste komma ihåg att mörkret inte varar för alltid. ”Om kvällen är gråten min gäst men om morgonen jublet”, heter det i Psaltaren 30:6. Även om du inte ser ljuset i tunneln måste du fortsätta framåt. Du kommer att övervinna ditt problem.

2. Skam eller självförakt. Nådens mirakel innebär att alla synder är utplånade genom Jesu Kristi blod. Ändå är det många kristna som inte kan förlåta sig själva för sina svagheter och som har fått för sig att Gud fortfarande är arga eftersom de kämpar med frestelser. Och djävulen påminner oss envetet om vilka vi en gång var. Gå tillbaka till korset och byt din synd mot Jesu rättfärdighet!

3. Syndiga vanor. Om du kämpar med att få kontroll over ditt liv kan du inte klara det på egen hand. Du måste öppna ditt liv inför mogna kristna och bekänna din svaghet. Idrottsmän rehabiliterar sig inte själva – de ber om hjälp. Du klarar inte av loppet om synden har gett dig skador. Var öppen och låt rätt personer be med dig..

4. Distraktioner. Nyckeln till att vinna kampen är fokusering. Fokus kan inte vara en pastor, en berömd predikant, en favoritdoktrin, en kyrka, ett samfund, ett politiskt parti, andliga gåvor eller känslor. Det var Jesus som började arbetet med dig och det är bara han som kan fullborda det Att återfå fokus är inte svårt. Avsätt helt enkelt tid för bön. Lyssna till lovsång. Ägna tid åt Guds ord varje dag.

5. Förföljelse. Det är enkelt att tjäna Gud när alla tycker att du är underbar. Men vilket blir ditt svar när familjemedlemmar och medarbetare vänder sig emot dig på grund av din tro eller dina moraliska övertygelser? Förföljelse kan fresta oss till förnekelse av Kristus eller moraliska kompromisser. Men kom ihåg att du blir välsignad när du lider för Hans namns skull.

Jesus kallar dig tillbaka i loppet. Sitt inte bara där och låt djävulen vinna. Sätt den ena foten framför den andra, fokusera på Jesus och lita på att han ger dig styrka att löpa.

Debatt