”Jag förstår att många har blivit upprörda”

– Om man tar kvällen som helhet, så gav vi en nyanserad bild, säger producenten för Tema, Lars Säfström.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor Han menar att syftet med temakvällen var att visa på en motsättning mellan tro och vetande och få folk att börja tänka själva.– Det ska inte finnas någon motsättning mellan tro och vetenskap, men gör man politik av religion, så blir det problem. Därför har vi gjort ett försök att sätta igång tanken.– Men jag förstår att många har blivit upprörda. Richard Dawkins är en predikant. Han går så långt att han skjuter sig själv i foten, skulle jag vilja säga.Han får driva sin tes oemotsagd i närmare en timme. Hur hänger detta ihop med SVT:s public serviceuppdrag och kravet på opartiskhet?– Vi påannonserade dokumentären som en partsinlaga. I samtalet därefter reder man ut begreppen. Du ska veta att vi har fått motsatta reaktioner också: att vi låter Piltz prata alldeles för länge.Dokumentären är nästan en timme lång och mycket skickligt gjord. Samtalet med Anders Piltz är på 10 minuter och äger rum i ett växthus. Menar du att det uppväger dokumentärens genomslagskraft, även om en tittare kommer in först några minuter in i filmen?– Ja, om man ser kvällen som helhet, så gav vi en nyanserad bild.
Lilla Erstagården