Jag skäms över Europa

De var för många på broderns båt. Så de ombads ställa sig upp. Sen gasade föraren. Så de flesta föll av.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!