Jeremia är en god rådgivare

Söndagens texter ger en påminnelse om att det lugn vi lever i inte kan tas för givet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!