Jesus – en invandrare i sitt eget land

Ingen fruktade att Josef och Maria skulle ta deras jobb eller att Jesusbarnet skulle bli en belastning för de egyptiska myndigheterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Under hela historiens gång har folkvandringar pågått. Människor har alltid varit i rörelse. Vi har fått flytta mycket, antingen för studier, eller äktenskap, på grund av jobb eller av många andra skäl som har med livet att göra. Ingen människa kan komma undan denna verklighet.

Det kan verka konstigt, med tanke på att man blir främling oavsett var man befinner sig, samtidigt är det tryggt att veta att man är hemma överallt, eftersom hela jorden är ett gemensamt hem för alla människor.

Gud visade detta för oss genom sin egen son, Jesus. Bara en kort tid efter födelsen skulle det lilla barnets familj söka asyl i Egypten. Familjen tvingades lämna hemlandet för att rädda barnets liv. Egypten stängde inte sina dörrar för dem.

Som invandrare fick de leva tryggt i det nya landet. Ingen fruktade att Josef och Maria skulle ta deras jobb eller att Jesusbarnet skulle bli en belastning för de egyptiska myndigheterna. Utvandringen från Israel liksom invandringen till Egypten hade beslutats av Herren själv. Han som skapade himmel och jord lät sin son bli invandrare. Vem vet, av alla dessa invandrare som vi möter, vem är vem?

Gud använde politikernas beslut om skattskrivning för att låta sitt löfte gå i uppfyllelse för Betlehem. På samma sätt använde Han Herodes ilska för att Jeremias profetia skulle uppfyllas. Rakel begråter sina barn, hon låter sig inte tröstas, ty de finns inte mer.

Det är exakt så i dag, med de tusentals människor som dödas runt om i världen. Vem kan trösta de kvinnor och barn som våldtas och mördas med macheter i östra DR Kongo utan att någon höjer rösten för att få stopp på detta som har pågått under många år nu.

Det gäller för oss att se vad vi kan lära oss av invandringen i våra dagar. Vad vill Gud säga till oss om den? Egentligen är den invandring vi ser i dag inte den första och inte heller den enda som har funnits i mänsklighetens historia, eftersom vi alla är invandrare och vi kommer att fortsätta att vandra. I Guds mening måste vi sluta se på varandra som främlingar. Gud kan bestämma att du ska flytta eller stanna där du befinner dig. Själv har jag fått erfara detta väldigt tydligt i livet.

Därför brukar jag säga att den kristna församlingen är vår andliga familj och världen är ett gemensamt hem för oss alla.

Tänk om egyptierna hade vetat att det lilla barnet som hade sökt asyl hos dem var Messias, världens frälsare! Kanske hade de egyptiska myndigheterna direkt velat övertyga Josef och Maria att stanna kvar.

Jag tror att Josef själv inte skulle ha motsatt sig det förslaget, eftersom han vid ankomsten tillbaka till Israel inte vågade ta sig till sin hemtrakt, utan flyttade till Galiléen. Han var rädd för Herodes son som hade tagit pappans plats. Men en annan profetia skulle också gå i uppfyllelse. Jesus skulle bli nasaré, en invandrare i sitt eget land.