Joakim Hagerius.

Fler människor än någonsin befinner sig på flykt - detta måste få lov att sätta agendan.

Joakim Hagerius
Opinionsredaktör och krönikör

Joakim Hagerius: Ännu ett nytt, mörkt rekordår

Fler människor än någonsin befinner sig på flykt - detta måste få lov att sätta agendan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

2017 är femte året i rad där gruppen människor på flykt i världen växer. Enligt den årliga rapporten från FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, närmar sig nu antalet flyktingar i världen hela 70 miljoner. Flest människor flyr från Syrien, följt av Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia.

I TT:s rapportering dröjer sig en mening kvar: ”2017 ökade antalet människor som tvingades korsa en gräns på flykt med 2,9 miljoner jämfört med 2016 – det är den största ökningen under ett enskilt år i UNHCR:s historia.”

Smaka på den sista meningen en gång till: ”Den största ökningen under ett enskilt år i UNHCR:s historia”.

I går på tågresan hem fick jag sällskap av en kollega på en annan tidning. Vi kom bland annat att tala om läsarrespons och han berättade att de gånger han skrivit om migration, då blev responsen stor och människor ringde för att tala om texten. Migration är ett ämne som berör mer än något annat. Och, vill jag gärna tillägga, det är ett ämne som bör beröra mer än annat, i vår tid!

I politiken och bland medier finns alltid en debatt om debatten. Vilka ämnen som ska få ta plats och hur mycket. Några tycker att migrationspolitiken tar alldeles för mycket plats och att den blockerar andra viktiga frågor. Andra menar att de som lyfter fram humanitära aspekter inte tar ansvar för kostnaderna som följer. Åter andra ställer frågan om flyktinghjälpen bör ske i Sverige eller på plats eller både och? Det är legitima och brännande frågor som tillsammans speglar frågans komplexitet.

Man kan ha synpunkter på varför medier ska ägna så mycket utrymme åt migration. Det är en viktig fråga att ställa sig. Och det behöver naturligtvis finnas en balans på ämnen som vi skriver om. Liksom hela den politiska debatten inte kan handla om en enda sak. Samtidigt kan ingen blunda för hur världen faktiskt ser ut. Att fler människor än någonsin i historien befinner sig på flykt måste få lov att sätta agendan. Allt annat vore konstigt.

Till och med under ett valår när det mesta brukar handla om inrikespolitik, behöver vi påminna oss om att vi sitter ihop med resten av världen – en värld som slår rekord, år efter år, i antalet människor på flykt. Och att det bakom varje siffra i den förfärande statistiken gömmer sig en individ, en familj, en tragedi.

Debatten bör fortsätta och samtalet behöver leva också i sommarens husvagnar, båtar och sommarstugor, så att det inte blir tyst. För det är när vi tystnar och slutar att tala om något, som det till sist upphör att existera i medvetandet. Det får inte hända. Vår tystnad trollar inte bort människor på flykt.