Joakim Hagerius.

Varför krävs det mod för att ifrågasätta Bethel i USA?

Joakim Hagerius
Opinionsredaktör

Joakim Hagerius: Varför krävs mod för att ifrågasätta Bethel i USA?

En återkommande respons på artikeln har varit varianter av: ”Tack för ert mod och för att ni vågar skriva.” Det är en återkoppling som bekymrar mig, mer än risken för urspårad karismatik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!