Josef – en sann manlig förebild

Josef kunde sätta sig in i Marias utsatthet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Året 2017 drar ihop sig till bokslut. Dess mest förblivande spår i historien blir troligen hashtaggen #metoo och den tsunami av berättelser som följde.

Men har vi egentligen i år fått veta något som vi inte har vetat i alla tider? Detta är vad pigorna i århundraden hade kunnat beskriva, om de haft sociala medier och en välvillig publik. Övergrepp på personers (barns, kvinnors och mäns) integritet har förekommit sedan före grottstadiet, och i krig har systematisk våldtäkt ingått som en del av taktiken.

Ett sexuellt övergrepp kan ske i stort eller i smått. Redan en ovälkommen kommentar eller handpåläggning är en skymf mot en persons värdighet, frihet, integritet och moral, en rispa eller ett knivhugg i själen som aldrig riktigt läker. En annan människas intimitet måste respekteras under alla förhållanden, också av den som är berusad eller har haft en dålig dag. Det är en fråga om uppfostran. I mitten av 1900-talet lärde vi oss att använda deodorant, vilket var en välsignelse. Kunde man inte tänka sig en liknande, en mentalhygienisk revolution i umgänget mellan och inom könen, för att undvika oönskade odörer?

I första hand gäller det kvinnors utsatthet, eller med andra ord: manlighetens kris. Hur är en riktig man? Är det en som tar för sig, kysser och slår ihjäl med samma varma själ, eller är det en som kan lägga band på sina impulser, bortse från sitt ego och ta ansvar för andra?

Alla uppropen under den gångna hösten aktualiserar något som under långa tider varit tabubelagt eller framkallat löje: begreppet dygd. Nämligen i detta fall kardinaldygden självbehärskning, underavdelningen kyskhet. Kardinaldygderna (omdöme, rättskänsla, tapperhet och självbehärskning) formulerades av Platon och nämns av Paulus (Fil 4:8) och måste upprätthållas, om man vill leva i ett uthärdligt samhälle.

Självbehärskningen lägger band på instinkterna, så att drifterna blir konstruktiva, inte destruktiva. Självbehärskning är ett sätt att se världen ur andras perspektiv, inte bara som medel för egna syften och begär. Självbehärskningen betyder att drifterna integreras i en mogen personlighet, som är kapabel att leva i kamratskap, trohet och självutgivelse med andra.

Så här några dagar efter jul kan man tänka på en sann manlig förebild, Josef från Nasaret, som i tysthet hade tänkt skilja sig från den på okänt sätt gravida Maria. Snart skulle det börja tisslas och tasslas om en okänd fader. Men Josef tog henne till sig som hustru och räddade hennes heder (och kanske liv) till priset av sitt eget anseende. Josef kunde sätta sig in i Marias utsatthet som ensamstående mor i ett skoningslöst samhälle. Han blev en manlig förebild, i första hand för den pojke han frivilligt tog ansvar för.