Trakasserier blivit allt vanligare. Flera kyrkoledare är avlyssnade och ännu fler har fått utstå personliga hot.

Josephine Sundqvist
Gästkrönikör

Josephine Sundqvist: Kritiska röster i kyrkan tystas genom hot

Kyrkors kritiska röster tystas genom hot och trakasserier.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Kyrkor har en offentlig dimension eftersom de är kallade att vara delaktiga i att förändra världen. Förutom att erbjuda mötesplatser utgör kyrkor också offentliga platser i samhället. Gudstjänstlokaler, kyrkoritualer och kyrkklockor är påtagliga delar av offentliga landskapet. Kyrkor kan också ge skydd och vara en fristad åt dem som befinner sig i det offentliga rummet. Detta blir särskilt tydligt på platser och i sammanhang där det finns ett minskande demokratiskt utrymme.

Under det senaste decenniet har vi på många platser i världen bevittnat en negativ utveckling när det gäller demokratiska rättigheter. Det civila samhällets handlingsutrymme begränsas allt mer och kyrkors kritiska röster tystas i vissa fall genom hot och trakasserier. 

I min roll som regional representant för Svenska kyrkans internationella och humanitära arbete i östra Afrika har jag själv sett denna djupt oroande trend där land efter land i östra Afrika ökar den statliga kontrollen av kyrkor, oppositionspartier och journalister.

Tanzania, där jag och min familj är baserad, är det land där jag sett detta allra tydligast. Vid möten med högsta kyrkoledningen har uniformsklädda poliser dykt upp oannonserat. Representanter från våra samarbetskyrkor har frihetsberövats och trakasserier blivit allt vanligare. Flera kyrkoledare är avlyssnade i hemmet och på mobilen och än fler har fått utstå personliga hot. Dessutom har nya repressiva lagar som reglerar media och yttrandefrihet godkänts av landets parlament. Med anledning av den mycket allvarliga situationen gick biskopskonferensen inom den Tanzaniska Lutherska kyrkan (ELCT) ut med ett kritiskt uttalande som lästes upp i alla församlingar runt om i landet under påskfirandet i våras. Uttalandet väckte starka reaktioner hos regimen.

Trots hot står den Lutherska kyrkan i Tanzania fast vid sin övertygelse om att vara en röst för de röstlösa och att stå upp för rättvisa i samhället. Grunden och visionen av ekumenisk diakoni är förankrat i tro, och det människorättsbaserade arbetssättet är ett sätt att förverkliga visionen. Jag ser dagligen ett djupt engagemang för mänskliga rättigheter som uppvisas av allt ifrån kyrkans högsta ledning till den enskilda unga aktivisten på församlingsnivå. Och det berör. För att bibehålla ett livskraftigt civilsamhälle behöver kyrkors profetiska röst höras i den offentliga debatten.

Svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka, en global gräsrotsrörelse där människors tro, liv, bördor och erfarenheter delas och där vi påverkar och påverkas av varandra. Tillsammans, som olika delar av samma kropp, är vi ömsesidigt beroende och gemensamt ansvariga inför varandra. Svensk folkrörelsetradition och civilsamhällespolitik representerar på många sätt en unik och dynamisk modell för ett livskraftigt samhälle som har bärighet också utanför Sveriges gränser. I tider av minskat demokratiskt utrymme behövs vårt stöd och solidaritet mer tydligt än någonsin tidigare.

Josephine Sundqvist

Statsministeromröstning