KD väljer vilken bild man vill ge

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor Ledarkrönika


Dagens ledare "KD har valt den liberala vägen" (22 februari) har mötts av både bifall och protester. KD-ledarna Göran Hägglund och Maria Larsson svarar: "Nej, Kristdemokraterna har inte blivit ett liberalt parti" (24 februari).

Jag har anklagats för okunnighet om KD:s ideologi. När partiet bildades var jag 14 år och redan då politiskt intresserad. Jag har periodvis följt partiet på ganska nära håll. Bland annat var jag på 1980-talet - utan att ha avkrävts partibok - redaktionschef på den KD-ägda tidningen Samhällsgemenskap. En av medarbetarna hette under en tid Stefan Attefall. På det partikansli som vi samarbetade med - ibland också fajtades med - fanns bland andra Göran Hägglund och Mats Odell.


Jag har med intresse följt partiets utveckling och sett den svårighet som finns både att beskriva (se bland annat en ledare 30 september 2011) och att förverkliga den kristdemokratiska ideologin.

Under alla år har partiledningen också kämpat med att anhängare, ibland långt upp i hierarkin, tror att KD måste stå för samma sak som kyrkorna. Så är det inte. Ideologi har inspiration i det kristna budskapet, men formas "världsligt".

Det är alltså inte "mer kristet" som Dagen efterlyser, det är modet att stå för det värdekonservativa där det är motiverat.


I ledaren tog vi utgångspunkt i det beslut KD tog förförra veckan, att inte kräva sterilisering vid könsbyte. I motsats till vad Hägglund/Larsson tror är det inte bara det beslutet som ligger bakom analysen. Men steriliseringsfrågan blev en symbolfråga. Motståndarna till en förändring vill inte att vi skapar ett tredje kön. Och det är viktigt att det finns en ideologi som är konservativ i medicinsk-etiska frågor. KD behöver vara den rösten, liksom man behöver vara ännu mer angelägen om de svaga i samhället, för att förverkliga den sidan av sin ideologi: tron på alla människors lika värde.


Dagen har ingen partipolitisk agenda. Det hindrar inte att vi anser att ett kristdemokratiskt parti behövs i riksdagen, en åsikt som faktiskt delas även av politiska motståndare. Det är utifrån den synpunkten förra veckans ledare ska ses.

Den värdekonservativa profilen har tonats ned. Samtidigt som KD deltagit i den liberalisering i ekonomiska frågor som alliansen står för. Alltså skapas bilden av marknadsliberaler/nyliberaler, vilka har lämnat en tidigare konservativ linje i vissa frågor.


Hägglund/Larsson skriver att 93 procent av valmanifestet från 2006 är genomfört. Siffran framförs ofta, men betyder i sig inget för väljarna. Däremot pekar Hägglund och Larsson på flera områden där partiet gjort skillnad och haft betydelse för utvecklingen, exempel som vi till största delen kan instämma i. Och i sig är deras markering av "icke-liberalt" bra. Oron för en glidning i ideologi handlar lika mycket om vilken bild partiet ger av sig självt som vilka konkreta beslut som tas.