Låt Jesus bli förebild

Trots att han levde i en patriarkal kultur lyfte han upp kvinnor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Vi har drabbats av en flodvåg av skam. Kvinnor har utnyttjats och trakasserats på kontor, i styrelserum, i domstolar, på gym, i filmstudios och till och med i senaten. Då är det en tröst att Jesus Kristus hade ett perfekt förhållande till kvinnor. Trots att han levde i en patriarkal kultur respekterade han kvinnor och lyfte upp dem:

Jesus beskyddade kvinnor från att bli förföljda. En kvinna kunde bli anklagad för äktenskapsbrott bara genom att bli sedd tillsammans med en man. När fariséerna kommer dragande med den anklagade kvinnan säger de att de har tagit henne på bar gärning även om de, lägligt nog, glömde att ta med mannen. Jesus vägrar att fördöma henne och inga stenar kastas. Han försvarar den försvarslösa.

Jesus såg bortom sexualiteten till de verkliga behoven. När en prostituerad kvinna kommer till fariséns hus och smörjer Jesu fötter med olja chockas värden. Men Jesus ser bortom hennes synd till hennes behov av förlåtelse. Jesus klädde aldrig av en kvinna med sina ögon men i total renhet kunde han se rakt in i henne och upptäcka vad hennes hjärta längtade efter.

Jesus gav marginaliserade kvinnor en röst. Judiska rabbiner hade inte kvinnliga elever. Men Jesus kallade flera kvinnor att resa med honom. Maria Magdalena fick till och med tillkännage uppståndelsen för de manliga lärjungarna.

Jesus återställde kvinnans lika värde. När Jesus kom till Maria och Martas hus lät han Maria böja knä vid hans fötter i en lärjunges ställning. När han sa till Marta att Maria hade valt ”det som är bäst” inbjöd han alla kvinnor att hitta sin identitet i honom.

Jesus försvarade kvinnor från diskriminering. Han överskred sin tids gränser när han talade med den samariska kvinnan vid brunnen. Fem män hade lämnat henne. Men Jesus utplånar det förgångna och låter henne bli verktyget att övertyga hela byn om vem han är. På en och samma dag går hon från att ha varit utstött till att bli hjältinna.

Jesus omdefinierade flickors värde. Flickor ansågs underlägsna men när Jairos dotter dör väcker Jesus henne till liv. Undret påminner oss om att Gud inte ser ner på flickor eller struntar i deras problem.

Jesus erkände kvinnors bidrag. När en fattig kvinna bara lägger två mynt i kollektboxen talar Jesus om för fariséerna att hennes gåva var större än deras. Han är inte rädd att gå till angrepp mot hjärtlös stolthet hos machomän.

Jesus använde aldrig nedsättande språk om kvinnor. När han helar en handikappad kvinna i synagogan talar han om henne som ”en Abrahams dotter”, kärleksfulla ord som ingen rabbi skulle ha använt. Jesus ägnar sig inte åt nedsättande omklädesrumssnack om kvinnor – han visar dem uppskattning och ger dem andlig värdighet.

I dag har män, till och med sådana som innehar de högsta ämbetena, visat sig vara sexuella rovdjur. Det är uppenbart att vi behöver en ny förebild när det gäller behandlingen av kvinnor. Jag nominerar Jesus.