Linda Alexandersson: Upphäv den tillfälliga flyktinglagen!

En riktigt god jul skulle det bli om vi upphävde den tillfälliga flyktinglagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

I förra veckan meddelade Liberalerna och Kristdemokraterna att de inte kommer att stödja det förslag regeringen lagt fram gällande de ensamkommande flyktingbarn som kom hösten 2015. Så nu hänger det på hur Centerpartiet ställer sig till förslaget, om det går igenom eller inte.

Av de 35 400 ensamkommande som kom 2015 uppskattar regeringen att omkring 8 000 ungdomar genom förslag kan få chans till en ny prövning. Fast kollar man på kriterierna är det långt färre som kommer nå målet.

Lagen ska gälla för dem som fått beslut som vuxna, det vill säga de som hunnit fylla 18, eller fått sin ålder uppskriven till 18 år. För att komma in på ett gymnasieprogram är sista gången du kan söka i februari det år du fyller 19 år, vilket betyder att för hela den här gruppen är sista gången de kan söka till gymnasiet om två månader. Värt att notera är att vi med de kritiserade ålderstestens hjälp snuvar alla dem som enligt egen utsaga skulle fylla 18 år under 2018, på ett helt år till av möjlighet till förberedande studier. Alla måste vara klara till våren.

För att komma in på ett yrkesprogram måste du ha skrapat ihop minst åtta betyg senast i juni 2018. Bland dessa betyg är det obligatoriskt att ha godkänt i svenska, matte och engelska. Många av de afghanska ungdomar som kommit hade ingen eller kort utbildning med sig i bagaget. Nästan inga talade engelska när de kom.

Om regeringens förslag går igenom innebär det alltså att de kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som under sin tid i Sverige lärt sig både svenska och engelska, har lyckats läsa in åtta betyg för att kunna söka in på ett gymnasieprogram, samt uppfyller regeringens sex kriterier.

Förslaget är naturligtvis en välkommen julklapp för dem som berörs. Det är en gåva till dem, men också en gåva till Afghanistan, om de berörda efter avslutade studier återvänder med en gymnasieutbildning i bagaget. De som efter avslutade studier får arbete i Sverige har möjlighet att stanna här.

Men en riktigt god jul skulle det bli först om vi upphävde den tillfälliga flyktinglagen. Om de som genomgått åldersbedömning får rätt till second opinion, utifrån all kritik som framkommit. Om alla som kom till Sverige som barn, bedöms som barn. Och om alla som riskerar förföljelse och död för att de lämnat islam får flyktingstatus i enlighet med rådande lag (risken för förföljelse hänger inte på om svenska myndigheter bedömer tron som genuin eller inte).

Att Liberalerna och Kristdemokraterna bara säger nej till regeringens förslag hjälper ingen. Vi förväntar oss mer av er! Gå in i förhandling med regeringen. Det samma gäller Centerpartiet som vill invänta remissinstansernas utlåtanden. Det finns inget att vänta på. Vi vet redan att det finns mycket mer att önska rörande det lagda förslaget. Så önska! Ni sitter med vågskålen.

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar