Jag möter människor som till synes har allt men upplever sig ändå besegrade av en ångest de inte förstår.

Linda Alexandersson
Göstkrönikör

Linda Alexandersson: Vi lider av andlig undernäring

Jag möter människor som till synes har allt men upplever sig ändå besegrade av ångest.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga ökar tillsammans med utmattningarna för de i arbetsför ålder. Kropp och själ hör ihop och påverkar varandra ömsesidigt. Människor med ont i själen kan därför ordineras hälsosam mat och motion för att må bättre. Absolut vettigt men hos detta hälsomedvetna men djupt sekulariserade folk behöver man kanske också fundera över om själen får sitt.

I mitt yrke möter jag både unga och människor mitt i livet som till synes har allt – familj, bra betyg eller karriär, vänner och fritidsaktiviteter. Trots det upplever de sig besegrade av en ångest de inte själva förstår och inte vet var den kommer ifrån.

En möjlig förklaring skulle kunna vara andlig undernäring. Att ångesten kommer av tomhet i själen och av brist på mening. I Sverige anses det ovetenskapligt att tro på en Gud som älskar oss. Vi har fått lära oss att vi kommit till av en slump och att det därmed inte finns något högre syfte med våra liv. Inte heller finns det någon som väntar på oss efter döden, utan allt slutar när döden sätter punkt. Den enda mening som finns att erbjuda är den vi själva skapar genom så kallat självförverkligande.

Den andliga föda som lyckats göra inträde i svensk sjukvård och skola är den som bäst stämmer överens med denna syn på verkligheten, och som presenteras i en västerländsk tappning av österländsk religion. Hit hör bland annat yoga och mindfulness. I mindfulness övar man sig på att vara närvarande i nuet. Medicinsk yoga är den yoga som helt tömts på sitt religiösa innehåll. På samma sätt som det finns näringsrik och näringsfattig mat, vill jag hävda att det gör det när vi talar om andlig föda.

Den andliga föda som antingen tömts på sitt innehåll, ser tomheten som mål eller enbart söker närvaro i nuet är att betrakta som andlig snabbmat med lågt näringsvärde. Den går aldrig på djupet och kan varken erbjuda befrielse, helande, frid, mening eller upprättelse. Så vilken andlig föda kan då det? Jag menar att all andlig föda som har Jesus i innehållsförteckningen kan det.

Jag föreslår därför Soul Food som sommarens livsstilsförändring. Börja med att ta tid med Gud varje dag. I Bibeln berättas det att Gud vill låta dig vila på gröna ängar och vid lugna vatten. Så njut av vila och skapelsens skönhet! För ett inre samtal med Gud och ta med dig Bibeln ut i hängmattan som är ett viktigt redskap för att förstå vem Jesus är och vad Gud vill med ditt liv. Sök gemenskap med andra kristna på gudstjänster, musikkvällar eller på kristna konferenser – låt din själ fyllas på. Och blanda vilan med träning.

Här finns gott om andliga övningar där man kan träna på sådant som att älska sin nästa som sig själv, be för sina fiender, tjäna andra och förlåta. Målet är aldrig tomhet. Jesus vill i stället fylla tomrummet i din själ med levande vatten och mätta din andliga hunger med livets bröd.