Lita inte på statlig välvilja

En sund skepsis är inte bara rimlig utan nödvändig.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

I det socialdemokratiskt fostrade Sverige är allt vad staten beslutat gott och riktigt. Vi litar på storebror statens välvilja. Idag kanske vi kan göra just det. Men vad händer om staten inte längre är god?

Med titeln ”Rädslans liberalism” gav tankesmedjan Timbro nyligen ut en antologi med texter av Judith N Shklar. Till skillnad från solskensliberaler som ständigt målar utveckling och framtid i ljusa pastellfärger präglas Shklars liberalism av pessimism. Med personlig erfarenhet av nazismens brutalitet blev frånvaron av statlig inblandning i privatlivet en absolut nödvändighet för Shklar – eftersom statens godhet är opålitlig.

Det är lätt att glömma att Hitler kom till makten på demokratisk väg. Den som tror att det aldrig kan ske igen behöver läsa om sin historia. Framväxten av auktoritärt populistiska rörelser följer ett mönster. Från extrema rörelser (på höger- eller vänsterkant) som genom ett målmedvetet rentvättande från det smutsbruna, framgångsrikt hävdar att man är “folkets sanna röst mot etablissemanget”. Så vinner man gehör och till sist val.

Trumps högoddsare till valvinst lyckades få stora delar av världen att tappa fotfästet för ett ögonblick. Marknaden darrade och så även manschetten på mången politiker. Men så finns det de som inte tycks vara särskilt bekymrade. Av rent konstitutionella skäl. De revolverbärande mot staten ryggmärgsskeptiska jänkarna såg för länge sedan till att fördela makten så att en vettvilling i Vita huset inte skulle kunna störta landet i fördärvet.

Så är det inte i Sverige. Det 51 procent av svenska folket vill är enligt svensk, och rätt ytlig, syn på demokrati gott. Men majoriteten har inte alltid rätt - slavhandel, tvångssterilisering, rasbiologi. Vad händer när majoriteten tycker att alla invandrare ska kastas ut ur landet eller att religionsfriheten väl egentligen är onödig? Att riskobjekt bör övervakas, avlyssnas och kartläggas? Den dagen frihetens fiender vinner val i Sverige är det inte mycket i vår svenska grundlag som kan hålla dem stången: “all makt utgår från folket”.

En sund skepsis gentemot staten som garant för det moraliskt goda är inte bara rimlig utan till och med nödvändig. Här har rädslans liberaler en viktig poäng. Ur det här perspektivet är det märkligt att många liberaler med emfas motsätter sig frihet för den enskildes samvete. Judith N Shklars tankegångar om behovet av individens frihet från statens godtycklighet är därför ett välkommet bidrag i debatten om samvetsfrihet.

Samvetsfrihet kopplas ofta ihop med barnmorskor som inte vill utföra abort men runt hörnet väntar även förslag om aktiv dödshjälp. Statens medicinsk etiska råd höll i december sin årliga temadag i ämnet och i senaste Läkartidningen debatteras frågan igen. Vi är inne på en farlig väg när individens samvete övertrumfas av den etiska staten som ges tolkningsföreträde för vad som är gott eller ont. Historien har lärt oss hur farlig.

Statsministeromröstning