Lite osäker i hängivenheten

Tredje söndagen i advent
Tema: Bana väg för Herren
Gamla testamentet: Jesaja 29:17–21
Epistel: 1 Korintierbrevet 4:1–5
Evangelietext: Matteusevangeliet 11:2–11
Psaltaren: Psalm 146:3–19

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor


Johannes döparen är en av de starkaste karaktärerna man kan läsa om i evangelierna. Han tog ut svängarna åt alla håll. En udda klädsel, egensinnig kost, märgfullt språk och dessutom stationerad på en avlägsen plats gjorde att människor sökte upp honom. Ryktet gick och attraktionen var stor.

Hela hans uppenbarelse talade tydligt om en hängiven människa. En människa som var ett med sin uppgift. Jesus beskriver honom genom att låna ord från Gamla Testamentet. Johannes är den Guds budbärare som det står skrivet om, den som bereder vägen för Jesus. Ingen av kvinna född är större än Johannes döparen, får vi veta.

Det är en stark karaktär vi läser om denna söndag. Finnas det rum för någon osäkerhet hos en så överlåten och helgjuten människa som Johannes döparen?


Jag kan inte hjälpa det, men jag tycker att det är uppmuntrande att denna man som så helgjutet och överlåtet lever sitt uppdrag, också är den som skickar bud från sitt fängelse med frågan till Jesus, om han är den som skall komma eller om de skall vänta på någon annan? Han var inte helt säker på vad han skulle tro om det han hört.

Det finns ingen motsättning mellan att ge sig hän, helt och fullt, i ett uppdrag och att samtidigt vara lite osäker. Jag tror till och med att en dos osäkerhet är nödvändig för bevarad ödmjukhet. Människor utan spår av osäkerhet orkar vi i längden inte med. Det blir bara tröttsamt.

Men den som bjuder på lite genuin osäkerhet vinner respekt också i sin totala överlåtelse. Det är någon man gärna lyssnar på och samtidigt kan resonera med. Det finns något djupt sympatiskt i kombinationen total hängivelse och en lagom dos osäkerhet. Att tala frimodigt om Jesus utan att ha alla svar är en bra kombination.


Paulus är inne på samma spår när han beskriver den kristna människan som förvaltare av Guds hemligheter. Som kristen känner du till Guds plan för världen och att den förverkligas genom Jesus Kristus och kyrkan. Som förvaltare av denna hemlighet förväntas du vara pålitlig, skriver Paulus. Att du håller fast vid budskapet om Jesus och själv gestaltar det genom kyrkan.

Trots pålitligt förvaltande - har du helt förstått den hemlighet du förvaltar? Du tror det och du lever så, men är du helt säker? Den som till sist avgör, och berömmer är Gud, den enda som har hela bilden klar för sig. Guds ljus ska lysa upp allt och skingra osäkerheten.

Även om det kan vara svårt att låta bli, låt inte skingrande av all osäkerhet ske i förtid. Låt inte heller osäkerheten stå i vägen för hängivenhet.

Debatt