Löst ur synd och skam i advent

Erbjudandet om hopp och frid gäller god som ond, fattig som rik, förövare som offer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

På söndag kallar klockorna fler svenskar till Herrens­ hus än någon gång annars under kyrkoåret. Det är advent, det är advent!

För mången, annars sekulariserad, svensk är ”Bereden väg för Herran” lika obligatorisk som peppar­kaksbak och adventsljusstake. Det är ett förtroende för kyrkor att ta vara på.

Mitt bland all ljuständning och Hosiaaaaaanna, i hööööööjden, kan Jesus erbjudande nå den som är villig att lyssna. ”Jesus från Nasaret går här fram” (Psalm 39) var tidigare en av adventspsalmerna. Nu sjungs den året om. Men något säger mig att den passar särskilt bra på söndag.

Över hela jorden rullar #metoo fram som en svallvåg utan slut. Överallt uppdagas sår, skuld och skam. Hemliga rum har blivit upplåtna. Fler än någonsin längtar efter att bli lösta ”ur vanmakt, ur synd och skam”.

Inte ens kyrkorna är skonade. Vi måste sluta förvånas. Överallt där det finns människor sker övergrepp. Nu senast nåddes vi av fruktansvärda berättelser från Svenska kyrkans värld i samband med #vardeljus-uppropet.

Kyrkan? Men i kyrkan tas väl de utsattas, ”dessa mina minstas”, parti gentemot förtryckarna? Så gärna jag skulle vilja ropa ett rungande ”ja!” på den frågan. Men efter de senaste dagarnas avslöjanden vågar jag knappt viska ett ”ibland”.

Kyrkan är i tillitsbranschen, skrev jag nyligen på ledarplats. Desto värre då, när kristna, som ska predika upprättelse visat sig i bästa fall tilllhöra de goda men tysta, i värsta fall själva varit förtryckare.

Med vilken trovärdighet kan då kyrkan predika försoning? Tack och lov kommer inte erbjudandet om hopp och frid i varje hjärta armt och mörkt i första hand från kyrkan utan från dess Herre.

Därför måste kyrkan oförtrutet fortsätta att predika att ”Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid”. Han överger inte en enda av oss som ropar hans namn, oavsett hur de som kallar sig hans barn beter sig. ”Himmelriket är nära”. Inte långt borta.

På söndag kommer det sitta såväl förövare som offer i kyrkbänkarna. Evangelium gäller båda. Erbjudandet om hopp och frid gäller god som ond, fattig som rik, förövare som offer.

En av verserna i Anders Frostenssons psalm säger till den som förbrutit sig mot sin nästa: ”Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds Son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära.”

Så låt varje ljus som tänds på söndag lysa för den som blivit utsatt, trasad och missbrukad av andra. Låt varje ljus lysa i trotsighet mot den ondska som tagit sig rätten till någon annans kropp och själ. Låt varje ljus lysa i hopp om att mörkret en dag ska besegras.

Medan psalmsången ljuder kan hjärtan lyftas i böner om förlåtelse, upprättelse och försoning. Och Han som läker de slagnas sår ger glädje och frihet till den själ som var bunden, som var trött och tom. Och hoppet om försoning vänder åter. I advent.

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar