Magnus Persson: Sorgens gravar och livets seger i påsk

Långfredagens kors och Påskdagens tomma grav är själva kärnan­ i det som kallas evangelium­.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Gravar fyller en viktig funktion för både levande och döda. En fysisk symbol för saknaden och minnena. Något konkret att besöka för att sörja den som fattas oss. Vi behöver en plats där tårar och smärta kan ges fritt utrymme.

Likt kvinnorna vid Jesu grav har tusentals människor i Stockholm den gångna veckan känt behovet av att komma till en konkret plats för att lägga sina blommor, fälla sina tårar och uttrycka sin sorg.

Denna världen är en plats märkt av skörhet och smärta. Sorg och saknad är ständiga kompanjoner på vår vandring genom livet. Döden råder här. Från första andetaget är vi alla döende.

Ibland lyckas vi lura döden och skjuta upp den. Andra gånger slår den till brutalt och alldeles oväntat. Trots att vi ibland­ säger att någon dog av ”naturliga orsaker” kommer döden alltid att te sig onaturlig för oss.

Kvinnorna kommer tidigt på påskdagens morgon till graven med sin sorg, med sina kryddor och blommor. De får möta budskapet om att döden har dött och Jesus har uppstått. De goda nyheterna om att syndens udd är bruten och dödens makt är krossad, förkunnas för första gången från en tom grav. Långfredagens kors och Påskdagens tomma grav är själva kärnan i det som kallas evangelium.

Långfredagens kors förkunnar att synd och död, förräderi och orättvisa, ondska och orättfärdighet är en verklig del av tillvaron och något som har lämnat sina avlagringar i varje människa.

Men i stället för att låta korsfästa varje människa för att tillintetgöra ondskan, låter sig Guds Son korsfästas och dö för världens och mänsklighetens skull. Driven av kärlek går han i döden för att bringa livet till oss. Gud själv har smakat lidande och smärta. Hans egen Son, syndfri och rättfärdig, enbart barmhärtig och god, dödas under våldsverkares händer.

Men Påskdagens tomma grav förkunnar hopp. En dag ska sorgens gravgårdar förvandlas till livets segerplats. Om Jesus dog oskyldig för oss skyldiga, då finns förlåtelse för oss. Om Jesus låg död i graven, då känner Gud vår sorg. Om Jesus uppstod och graven är tom, då är hans ord sanna och trovärdiga, då gäller hoppet även för oss. Om han lever är segern över Satan, synden och döden vunnen. Domen är utdelad och väntar på den bestämda tiden då den ska vinna laga kraft.

Om han lever kommer han snart tillbaka i fysisk gestalt och stor härlighet. Ondskan skall utrotas. Evig fred ska etableras på vår jord. Döden ska för alltid dö. Gravarna ska ge tillbaka dem vi saknat. Livet ska segra och kärleken ska råda. Tårar ska vändas i jubel.

Detta är påskdagens evangelium till tröst för oss som sörjer och saknar. Detta får vi tro. Kom, Herre Jesus, kom!

Magnus Persson,

pastor och grundare av United, Malmö

Läs fler Inför helgen-krönikor

Alla tidigare artiklar