Maskinerna kan inte älska

Teknik är moraliskt neutral.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Robotar kör numera bil, svarar på tilltal, komponerar musik, är assistenter i äldrevården och ersätter sällskapsdjur. Borde de anses ha rättigheter, som vi människor?

Lektorn i etik vid Teologiska högskolan i Stockholms Susanne Wigorts Yngvesson vill spontant svara nej på den frågan men ändå ställa den, sa hon i ”Dagens Eko” den 11 november. Under förutsättning att robotar utvecklar medvetande kan de kanske likställas med djur, och vi diskuterar ju också djurs rättigheter, säger hon.

Håller tekniken på att gå om sin uppfinnare, människan av kött och blod? Ska vi lämna tekniken fritt spelrum att ta över utvecklingen?

Skulle en robot, hur illusoriskt människolikt den än uppträder, någonsin kunna likställas med en medveten biologisk varelse, till exempel en trogen hund, som förvisso kan utveckla en nära relation till en människa och rent av ersätta mänskligt sällskap?

Den artificiella intelligensen (AI) är en produkt av mänsklig intelligens, som ovillkorligen måste behålla makten att bedöma och vid behov stoppa maskinen. Det är bara människan som är en person med odödlig själ, en varelse öppen mot de andra och mot Gud. Med denna sin personlighet har människan efterhand upptäckt naturens lagar och sina egna möjligheter och frambringat den fantastiska tekniken. Men teknik är moraliskt neutral. Den kan användas konstruktivt och destruktivt. I värsta fall kan den förvandla vår planet till en askhög.

Teknologin måste gå hand i hand med mänskliga värden: konst, diktning, kultur, filosofi och teologi, så att vi behåller bestämmanderätten över frågan vilken framtid vi vill ha, och då inte minst på medicinens område.

Maskinerna ska inte tävla med människan, de ska vara och förbli människans slavar: göra grovjobbet för att bygga en mänskligare värld, utjämna klyftan mellan rika och fattiga, möjliggöra för alla att höja blicken över de omedelbara materiella behoven.

Kan någon tänka sig en maskin med själ, en dator som älskar och hatar, som avlägger löften, som har skyldigheter och kan ställas till ansvar, som hotar och kränker, som skänker sig själv till någon annan, som hämnas en oförrätt, som ångrar sig, som prisar Gud, som ser fram emot sin död med tillförsikt eller ångest? Nej, det är principiellt omöjligt.

Datorn vinner visserligen över mig i schack, datorn kan programmeras att lura mig eller någon annan, att begå brott mot gällande lag. Men den kan inte någonsin programmeras att möta min blick med förståelse, att skänka mig den kärlek som jag och varje människa behöver.

Om vi gör människor till slavar, då är detta ett himmelsskriande brott. Om vi gör maskiner till våra pålitliga slavar, då är det helt i sin ordning.