Motsägelsefullt att förbjuda religiösa friskolor och försvara demokratin

När han prisade landet som inte gör skillnad på människor blev jag stolt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Rådhustorget den första maj, Umeå 2018. Nä, jag kunde inte sjunga med den här gången heller. Jag kunde inte lyfta händerna och stämma in i den socialistiska lovsången framför alla andra: Internationalen. Visserligen stod jag nästan längst fram. Jag ville läsa av nyanserna och förstå. Dessutom gillar jag folkmötet, engagemanget och tilltron till det talade ordet. Det är nästan som ett väckelsemöte.

Jag gillar också Ibrahim Baylan. Han är inte bara en sympatisk person och en bra talare, han har också en gripande berättelse. Flyktingen som fick en ny chans i Sverige. Under sitt engagerade och personliga tal berättade han bland annat om sitt hjärtfel som krävde en svår operation. Den fick han i Sverige!

När Ibrahim Baylan prisade landet som inte gör skillnad på människor blev jag stolt. När han betonade att alla ska få samma chans att lyckas, då var vi överens. Jag lyssnade och hoppades. Kanske ska Baylan nyansera bilden?

Kanske menar Socialdemokraterna inte så illa när man talar om att inskränka religionsfriheten genom att förbjuda religiösa friskolor trots att de fungerar utmärkt. Men inte. Baylan tryckte till hårdare än jag väntat. De utgör tydligen ett hot för samhället.

Jag förstår inte alls.

Av Sveriges cirka 7 000 grund- och gymnasieskolor är endast ett sjuttiotal religiösa, de flesta kristna. Hur kan man lägga så mycket kraft på att peka ut en procent av Sveriges skolor? Jag skulle förstå om de angreps på grund av bristande kvalitet eller för att de inte når uppsatta mål, men nu angrips de för sin tros skull. För mig är det obegripligt att Ibrahim Baylan kan försvara religionsfrihet och samtidigt underminera förutsättningen för kyrkor och familjer som vill utöva den friheten och bidra till samhällets utveckling inom ramen för den friskolereform som finns. Detta är direkt diskriminerande, en politisk stigmatisering av en minoritet.

I en demokrati måste det finnas rum för olika åsikter och värderingar. Det blir därför motsägelsefullt att å ena sidan försvara demokrati och å andra sidan förbjuda religiösa friskolor. Särskilt kristna friskolor som, med sina värderingar, bidragit till demokratins framväxt i Sverige.

Kanske är det de muslimska friskolorna man vill åt? Det skulle jag kunna förstå. Det finns ju knappast något land som domineras av islam och samtidigt har en demokrati med den frihet som finns i Sverige. Men varför i så fall dra alla över en kam? Generalisering är inte rättvist.

För mig blir detta personligt. Jag är kristen liksom Baylan, och jag är samhällsengagerad. Jag är pastor i en kyrka med ett stort socialt engagemang, som också är huvudman för en kristen friskola. Jag vill verkligen genom mitt arbete och den kyrka jag leder bidra till det goda samhället, till integration och utveckling.

Jag gillar solidaritetstanken som jag hörde i talet på torget, men jag får tydligen inte vara med.