Nio teser till för framtiden

Sluta tillfredsställa massorna och fokusera på Guds prioriteringar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Den 8 november kunde du i en krönika här läsa nio teser för den karismatiska/pentekostala kyrkans reformation i USA. Här följer nio till:

10. Låt oss återvända till ett rent liv. Vi har sett alldeles för många skandaler. Det behövs ett system för rehabilitering av fallna pastorer. De måste vara villiga att gå igenom en helandeprocess, inte rusa tillbaka till talarstolen och ställa till med mer elände.

11. Vi behöver ödmjukhet. Pastorer som kräver specialbehandling, saftiga löner och tjusiga titlar och insisterar på att få leva i avskildhet gör sig skyldiga till andligt högmod. Sådana ledare ska undvikas, inte applåderas.

12.Inga fler höjdare. Apostlar ska vara Kristi trogna tjänare och de ödmjukaste av de ödmjuka. Sanna apostlar utövar inte hierarkisk auktoritet utan tjänar kyrkan underifrån.

13. Andliga gåvor får aldrig bli viktigare än karaktär. De som ägnar sig åt profetior, helande och mirakel måste också visa upp verkliga Andens frukter. Och även om vi uppmuntrar tungotal får det aldrig ses som ett tecken på att man är förmer än andra.

14. Håll profeterna ansvariga. De som inte vill ta ansvar för felaktiga uttalanden ska inte förses med plattformar att verka utifrån. ”Profeter” som lever omoraliska liv har ingen uppgift att fylla.

15. Avstå från politisering. Den dödliga blandningen av nationalism och partipolitik med evangeliet har spätt ut vårt budskap och raserat vår trovärdighet. Vi är inte först och främst republikaner eller demokrater – vi är Jesu efterföljare. Det är honom, inte Obama eller Trump som vi är trogen.

16. Sluta försöka vara cool. Vår strävan efter popularitet har förstört vårt vittnesbörd. I dag är det viktigare med storbildsskärmar och scenbelysning än att människor får möta den helige Ande.

17. Aldrig mer rasåtskillnad. Låt oss ta avstånd från tanken på ”svarta” och ”vita” kyrkor. Kristi kropp är odelad. Sann pingst är multikulturell. Den helige Ande bygger broar, inte murar.

18. Låt oss göra det viktigaste till det viktigaste. Vi står vid ett vägskäl. Antingen fortsätter vi att underhålla människor med karismatiska shower eller också satsar vi helhjärtat på evangelisation, församlingsplantering, mission, lärjungeskap och församlingar som med medkänsla och människokärlek hjälper de fattiga och slåss mot orättvisor. Att säga ja till den nya reformationen innebär att vi slutar försöka tillfredsställa massorna och i stället fokuserar på Guds prioriteringar.

Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek