Nu gäller att bygga broar

Om hatet får bo i ditt hjärta­ finns inget­ utrymme för Guds kärlek.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Rösterna är räknade. 2016 års val är över. Mr Trump är vald till president. Och kyrkorna står inför en gigantisk utmaning. Vallokalsundersökningarna visar att frågan om etnicitet spelade en avgörande roll. Hur kan vi som följer Jesus Kristus – den store försonaren – möta människor som tillhör olika grupper, nu när valet har delat dem?

Läs Efesierbrevets fjärde kapitel gång på gång de närmaste veckorna. Paulus ord slår rakt mot illasinnade Facebookposter. Han manar kyrkan att förklara eld upphör och i stället visa mildhet, ödmjukhet och vilja till försoning,

Det finns kristna som tror att Paulus instruktioner inte gäller under en valrörelse och att det är ett tecken på svaghet att försöka stifta fred, trots de särskilda välsignelser Jesus utlovade just till dem som gör det.

Valet är fritt. Man kan bestämma sig för att vara en grälsjuk och attackerande kristen. Eller man kan bli en fredsstiftare. Här är några steg på den senare vägen.

1) Se världen genom andra människors ögon. Jag har lärt mig att säga ”Hablemos” (Låt oss samtala) till mina invandrade vänner som är rädda för Trump. När jag talar till dem på bruten spanska visar jag att jag bryr mig även om jag inte böjer verben rätt.

2) Vänd om från din ilska. ”Låt inte solen gå ner över din vrede”, skriver Paulus (Ep 4:26). Det är en sak att ha starka politiska åsikter, en annan att vara så upprörd att man sjuder av bitterhet mot den som tänker annorlunda. Det är synd. Om hatet får bo i ditt hjärta finns inget utrymme för Guds kärlek.

3) Håll tand för tunga i samtal med andra. Paulus säger att de enda ord vi ska yttra är de som bygger upp och ger välsignelse (Ef 4:29). Det finns ingen fotnot: ”Gäller inte under valrörelser.” Be den helige Ande filtrera det du tänker säga. Är det elakt, fördömande, förolämpande, rasistiskt eller grovt – håll tyst!

4) Behåll och odla relationer med dem som du inte är överens med. Valrörelsen var intensiv och diskussionerna med släkt och vänner blev upphetsad. Nu är tiden inne att reparera de relationer som brustit. Om du stänger ute andra kristna ur ditt liv därför att de inte röstade som slits Kristi kropp i stycken.

5) Utmana varje form av fördomar. Sanna fredsstiftare är inte mesar. Ska man bygga broar måste man också ha modet att gå emot det som är fel. Sann enighet kräver att vi i kärlek håller fast vid sanningen (Ef 4:15). Pastorer har ett ansvar att från predikstolen tala mot rasism. Det är skamligt att undvika detta ämne när det grinar oss i ansiktet.

Varje kristen ledare i USA måste nu analysera konsekvenserna av valrörelsen. Har människor lämnat församlingen på grund av politiska uttalanden? Hur ska de vinnas tillbaka? Och hur når vi människor som tillhör andra etniska grupper? Låt all animositet ge vika. Bygg broar med hjälp av Kristi kärlek.

Statsministeromröstning