Profetorden ger tröst i vår kaotiska värld

Även nutidens människor behöver höra om evighetshoppet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Det är märkvärdigt att när kyrkoåret fortfarande är krispigt nytt och grönt som en kaprifolkvist i december så talar evangeliet om tidens slut och Jesu återkomst. Temat för söndagen är inte mindre gåtfullt bara för att man har hört det många gånger: Guds rike är nära. Risken med den sortens bibliska formuleringar är att de blivit så bekanta att deras angelägenhet går en förbi. Kanske litar man trots allt mer på de yttre omständigheterna, det kan kännas märkligt tryggt att världen är som den är, det vill säga ständigt osäker. Vi inordnar Donald Trump och Kim Jong Un i en bekant dramaturgi, tillsammans med deras många föregångare.

Som kristen vet jag förstås att Jesus ska komma tillbaka och att jag bör emotse Hans ankomst med förväntan, men – handen på hjärtat – tror jag nog ändå nånstans att historien ­ (i alla fall under min livstid) kommer att fortgå som den brukar. Det är Jesus som bryter mönstret.

Kanske är min halsstarrighet symptom på kyrkans nuvarande ointresse för döden, domen och evigheten. Det är väldigt mycket här-och-nu. Delvis, säkert, som reaktion mot gamla tiders förkunnelse som, säger stereotypen, misstrodde här-och-nu och helt satsade på ”ovan där”. Men även nutidens människor behöver höra om evighetshoppet, om det allvar som existensen är förknippad med och om hur detta liv är tänkt att vara en förberedelse för det oförgängliga Livet. Även vi som bekänner oss som kristna behöver bli påminda om vad det innebär.

Och ifall vi tycker att frågan om himlen är en ickefråga, eller i alla fall kraftigt sekundär i förhållande till allt lidande i världen, så berättar profeten Mika för oss vad det innebär att Guds rike är nära och vad det riket innebär.

Ser jag mig omkring så är det inget som talar för att det under den närmaste tiden ska bli fred i det heliga landet. Donald Trumps beslut att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem kommer att göra somliga lyckliga av fröjd och andra lika intensivt upprörda.

Men om det är som texterna denna söndag påstår, att Guds rike verkligen ÄR nära, då kommer Jerusalem att bli den plats i världen dit människor från alla håll strömmar, av längtan efter Gud. Denna globala väckelse kommer också att leda till fred. Ingen mänsklig strävan kan åstadkomma detta, det kan bara Herren, i sin tid, när människor vänder tillbaka till Honom. Men att ha det löftet i bakhuvudet när jag sitter där med morgontidningens bekymrade tongångar över läget i Mellanöstern – det gör stor skillnad för stämningen i mitt hjärta. Och det gör stor skillnad för min bön.

Paulus skriver i Romarbrevet att profetiorna finns där till vår tröst. Och jag gissar att det är i avsaknad av den trösten som människor, enligt evangelietexten, grips av ”ångest och rådlöshet” och ”förgås av skräck”. Jesus undervisar lärjungarna om hur viktigt det är att kunna se och förstå vad som händer och vart världen är på väg. Detta för att vi inte ska behöva hamna vare sig i likgiltighet eller panik.

Kanske är det så att det många av oss behöver inte är, som ofta påstås, mindre Gamla testamentet, utan mer.

Öppna ditt hjärta i bön och bot / upplåt vart hemligt rum

Red dig att taga Guds Son emot / tro evangelium:

Himmelriket är nära!

(SvPs 39:3)