Rätt och fel om IS och islam

Religion, inklusive islam, är aldrig en isolerad faktor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Förra veckan uttalade sig inrikesminister Anders Ygeman om IS, och hävdade att dessa terrorister inte var några riktiga muslimer. Det var välmenande, men går så klart utöver en ministers kompetens att avgöra. Men uttalandet är ett tecken på den förvirring som finns kring IS och islam. Vad kan man egentligen säga om saken?

Först måste man förstå religion. Generaliserande förklaringsmodeller som säger att religion har en given konsekvens – det må vara våld, korruption eller civilisatoriskt framsteg – hjälper ingen. En bättre utgångspunkt är den Karen Armstrong föreslår i sin senaste bok Fields of Blood: ”Religion är som vädret, det åstadkommer en rad olika saker.”

Religion, inklusive islam, är aldrig en isolerad faktor. Den samspelar med ekonomiska, politiska och sociala förhållanden. Också detta omöjliggör generaliseringar av typen religion orsakar våld.

På andra sidan finns ett dike där religionen frånskrivs politisk betydelse överhuvudtaget. När DN:s Erik Ohlsson menar att IS förstörelse av kulturskatter handlar om terror och inte religion befinner han sig i detta dike (DN 28/2). Här osynliggörs religion av personer som ser religion som privat och terapeutiskt, och inte kan tänka sig att det har politiska konsekvenser. Om den ena fördomen är att religion orsakar vissa givna saker, så är den andra alltså att den inte har någon påverkan alls.

Det går inte att förstå en organisation som IS skilt ifrån islam. Deras handlingar har teologiska motiv. Som utomstående kan man dock hävda att IS inte är representativt för islam. Det är ett påstående baserat på statistik: IS utgör en försvinnande liten minoritet av världens praktiserande muslimer. Men frågan om de är sanna muslimer, eller representerar en riktig tolkning av islam, måste avgöras av det muslimska samfundet.

Därför har även de kritiker fel som baserat på lösryckta citat ur Koranen hävdar att IS visar islams sanna ansikte. En religiös tradition är bearbetning av sina heliga texter, inte bokstavlig tillämpning av de våldsammaste verserna ur dessa. Det gäller så väl kristendomen som islam. Det går därför inte att som utomstående slå upp en religiös urkund och utifrån några ryckta citat definiera religionens väsen. Där­emot kan man naturligtvis ställa frågan till representanter hur de menar att de aktuella verserna ska tolkas.

Man måste kunna hålla flera tankar i huvudet här. Om DN:s Ohlsson kör ner i ett dike när han separerar IS och islam, så är hans kollega Erik Helmerson på väg ner i ett annat när han ironiserar över påpekandet att IS frodas också tack vare västlig kolonialism (DN 26/2). Moraliskt ursäktar det givetvis inte terrorism, men analytiskt måste den politiska och ekonomiska bakgrunden vara en del av analysen.

Förenklingar lockar alltid, men religion både formas och formar i samspel. Därför måste vi orka med flerdimensionella analyser.