Smolk i glädjebägaren

Alla svenska samfund har ekonomiska problem.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

I fredags var jag på disputation i Uppsala. Jag blev påmind om hur det svenska kyrkolandskapet förändras. Respondenten är pastor och lärare på ett frikyrkligt teologiskt seminarium och i publiken fanns ett tiotal blivande eller klara teologie doktorer och docenter med bakgrund i den yngre svenska frikyrkorörelsen. Det självklara börjar bli accepterat: frikyrkans viktiga roll i framväxten av det moderna Sverige.

I avhandlingen ”Omvändelsens skillnad – en diasporateologisk granskning av frikyrklig ungdomskultur i folkkyrka och folkhem utgår” Fredrik Wenell från artiklar i Örebromissionens gamla veckotidning Missionsbaneret för att bland annat diskutera konstruktiv spänning mellan motstånd och samhällsanpassning. Anabaptism kontra konstantinism, skulle man kunna kalla det. En stabil och intressant avhandling, relevant och aktuell. Opponenten Lars Trägårdh såg till att det blev stuns i diskussionen. Där väcktes bland annat frågor om hur frikyrkorörelsens exempel på ”överlåtna gemenskaper” kan ge konstruktiva bidrag till svensk samhällsutveckling.

Glad lämnade jag anrika Gustavianum. Inte bara för att det ännu en gång är en student och lärare från Örebro Teologiska Högskola som bidrar till frikyrkans självförståelse och det större samhälleliga samtalet. Ännu mer gladde jag mig åt att disputationen andades att förnuft och kritisk distans mycket väl kan förenas med övertygelse och varm tro.

Mycket av glädjen försvann när jag vid utgången mötte en vän som givit hela sitt yrkesverksamma liv till denna frikyrkorörelse. Han har några år kvar till pensionen. Men för ett par dagar sen blev han uppsagd.

Alla svenska samfund har ekonomiska problem. Det hjälper inte att dagens frikyrkobesökare har mycket högre levnadsstandard och rörelsekapital än de som en gång grundade tidningar som Missionsbaneret. Den som själv suttit och kämpat med underskotten vet. Räcker inte pengarna, vad gör man?

Frågan är förstås också hur man gör. Här kom beskedet om uppsägning via telefonsamtal från en facklig representant. De ansvariga hade tagit vara på Arbetsgivaralliansens råd att inte ha direkt kontakt med anställda i sådana här känsliga ärenden. Allt gjordes korrekt enligt de lagar och förordningar som styr arbetsmarknaden. Men ...

Jag lämnade Uppsala smärtsamt påmind om allt frikyrkorörelsen riskerar att förlora på resan mot att bli en hyfsat respekterad del av den svenska samhällskroppen. Korrekt, effektiv och framgångsrik – kontra stökig, känslig och medmänsklig?

Jag vet vad jag skulle välja.

Lilla Erstagården