”Snart stängs dörren för mission i Indien”

Rajahstan är den sjätte delstaten som infört lagar mot konvertering i Indien.
Evangelisten Sujo John ser med oro på utvecklingen.
Han förutspår att snart stängs dörren för kristen mission i Indien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor – Dörren håller sakta på att stängas för Indien. Därför gör vi allt vi kan för att nå ut innan dörren slutligen stängs, berättar Sujo John för Dagens reporter.Världsevangelisten som överlevde 11 septemberattacken är själv född och uppvuxen i den indiska staden Calcutta. Han åker regelbundet tillbaka till Indien för att ha så kallade korstågskampanjer och arbetar aktivt med att bilda nya kyrkor. Han berättar att den evangeliska kristendomen växer på många håll i det enorma landet, bland annat håller man på att bygga en av världens största kyrkor i Madras.Men kristna är en liten minoritet, omkring två procent av Indiens miljardbefolkning. Och det finns politiska krafter som vill se till att minoritetsreligioner inte växer sig större.”Trappat upp attackerna”– De hindunationalistiska rörelserna har trappat upp sina attacker på kristna, säger Sujo John. Han tar upp ett dagsfärskt exempel där två kvinnor arresterades för att de delade ut kristna traktat. Vad som oroar är att hindunationalistiska partier på delstatsnivå lyckas driva igenom antikonverteringslagar. Främst är man intresserad av att gynna den hinduiska majoritetsbefolkningen och det är inte bara kristna man lagstiftar mot.Flera incidenter– Nej, lagen riktar sig även mot muslimer. Men det är de kristna som har råkat illa ut, berättar Eva Hellman från Uppsala universitet.Flera incidenter har redan inträffat i de delstater som instiftat anti-konverteringslagar. Där har kristna missionärer blivit attackerade och sabotage riktats mot skolor med kristen profil. Gärningsmännen har kunnat gömma sig bakom den pro-hinduiska lagtexten.I flera delstatsparlament förs debatten om antikonverteringslagar med hindunationalistiska partier som drivande kraft. På 2000-talet har intresset för den här lagstiftningen vuxit och Rajasthan som i början på april införde ett förbud mot otillåten konvertering ingår i en andra våg av delstater som inför den här typen av regelverk. Tre delstater drev igenom samma typ av lag på sextiotalet, och har haft dem i bruk sedan dess. Rajasthan blev den sjätte delstaten i Indien som antog lagstiftningen.Det största hindunationalistiska partiet BJP ligger bakom den här trenden. Partiet är på nationell nivå i opposition mot det sekulära Kongresspartiet, men styrde Indien mellan 1998 och 2004. Något seriöst förslag att införa en nationell anti-konverteringslag lades aldrig fram under tiden vid makten.Hindunationalistisk politik– De har aldrig vågat andas om det, säger Eva Hellman.En anledning var att de styrde en koalition med över tjugo partier. Motståndet mot en lag om konverteringsförbud var för starkt och därmed var projektet dödfött. Men på delstatsnivå har det visat sig vara lättare att genomföra en mer konsekvent hindunationalistisk politik. Att man lyckats införa de omstridda antikonverteringslagarna på lokal nivå har inneburit att många vill gå vidare och driva frågan i Indiens parlament.
Lilla Erstagården