Spännande att få bli lagledare i tider av förändring

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor


I dag sätter jag punkt för min regelbundna medverkan på Dagens ledarsida, och lämnar nu över opinionsredaktörskapet till Elisabeth Sandlund. Men jag slutar inte att se mig som opinionsbildare utifrån den kristna tron som värdegrund. Det nya uppdraget som redaktionschef innebär i stället att jag får vidga synfältet och jobba med tidningen i sin helhet. Det känns som en spännande utmaning att få det dagliga ansvaret för redaktionen.

Visst är det skillnad på ledarsidor och tidningen i övrigt. Tydliga åsiktslinjer som framförs här på ledarplats ska inte drivas av skribenter i nyhetsartiklar och reportage. Läsaren förväntar sig att få en så saklig beskrivning som möjligt av det som har hänt, och att olika ståndpunkter får formuleras med sina bästa argument, även om artikeln är skriven i en personlig ton. På det sättet skapas dynamiken i tidningen

Men samtidigt bör läsaren vara medveten om att varje redaktion bakom nyhetsinslag och artiklar har fattat ett antal beslut som bygger på någon form av värdering. Det gäller antingen vi talar om Dagens Nyheter, SVT:s Aktuellt, Sydsvenskan eller Dagen.


När vi journalister bestämmer oss för att uppmärksamma ett visst fenomen i samhället så utövar vi vår makt att "formulera problemet". Och en sådan problemformulering är aldrig neutral eller objektiv. Samma sak när redaktionen bestämmer sig för vilka personer som ska få uttala sig i artikeln - vilka som ska få vara "aktörerna". Här kunde vi alltid ha valt några andra än de som slutligen figurerar i texten.

Den som inte är medveten om sin egen utgångspunkt och redovisar sina vägval är knappast en pålitlig källa. En ökad medvetenhet om detta börjar växa fram också ibland mediefolk.


För Dagens del vill vi vara tydliga med att den kristna tron är utgångspunkten och rastret när vi speglar samhällsutvecklingen. Och vi skäms inte för att låta pastorer och präster, liksom kristna läkare, ekonomer, eller andra yrkesgrupper, komma till tals. Det här är individer som allt för sällan hörs i den offentliga debatten.

Dagen vill vara en tidning som utmanar till förändring. Kristen tro och mötet med Jesus har alltid förändrat individer och därmed hela samhällen. Just nu pågår viktiga förändringsprocesser inom kyrkor och samfund som det är angeläget för oss att uppmärksamma. Hur ska kyrkorna kunna kommunicera en kristen tro som är relevant i vardagslivet för den vanlige svensken? Det här är överlevnadsfrågor för den kristna kyrkan. Och här finns många spännande frågeställningar för en journalist.

På samma gång vill vi spegla kristna som tar initiativ för att föra samhällsutvecklingen framåt. Dagens vision handlar om ett samhälle genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar. Varför vågar kristenheten inte tydligare ta ledarskapet också på det här området, långt utanför kyrkans väggar? För oss är det ett uppdrag att spegla och ställa relevanta frågor också kring detta?


Just nu jobbar redaktionen med ett framtidsprojekt där vi funderar över hur papperstidningen Dagen, olika magasin och de interaktiva medierna behöver utvecklas för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag framöver. Jag är glad och stolt över att få bli lagledare för ett sådant gäng.

Debatt