Stanley Sjöberg: Vår tid kräver saklighet

Visionen är att det ska framträda förkunnare likt Jesaja.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Det är svårt att beskriva en tydlig och hållbar vision för kristendomens framtid i vårt land. Möjligheterna till en folkväckelse saknas helt. Kulturell ytlighet och omfattande okunnighet dominerar. Materialismen har förblindat majoriteten. Ett växande antal nysvenskar tror på islam och olika former av buddhism.

Kyrkornas budskap vänder sig mest till de troende. Men liturgiska former är som främmande språk för moderna hedningar. Karismatisk ”lovsång” är obegripligt för utomstående. Ofta är det texter på engelska som dränks av elektronisk musik. Häftig lovsång med ljusmaskiner från diskoteksmiljön får kristen ungdom att stanna kvar och trivas i kyrkan.

Jag har länge önskat musikaliska texter som berättar mer och anknyter till sådant som vanligt folk identifierar sig med. ”Lovsång” är till Gud. Visionen är musikaliska texter för att övertyga, motivera och vägleda människor till att tro och följa Jesus!

Jag har en vision att komplettera budskapet och kyrkornas programstrategi för mission i vårt eget land.

”Predikan” har i delar av frikyrkan fått karaktär av stå-upp-komik och underhållande retorik som presenterar evangeliet så lättsamt och abstrakt som möjligt, med trevlig klädsel, ordval och beteenden, för att undvika det heliga.

Visionen är att det ska framträda förkunnare likt Jesaja med passionerad motivation och ett budskap som innebär dramatiska alternativ med evighetsperspektiv.

Visionen är konkret att varje söndag inbjuda till kunskapsrik undervisning som ger klarhet i trons innebörd genom teologisk noggrannhet som förklarar och försvarar det mest grundläggande. Då varje påstående definieras och förklaras. Vem är Jesus i ett helhetsperspektiv, i relation till skapelsens och historiens Gud? Vad innebär försoningen? Hur fungerar ett sunt andligt liv? Vad är balansen mellan lag och nåd? Vad händer egentligen efter döden? Det finns massor av sakfrågor som behöver besvaras och förklaras.

Hur ska vi se på islam och hinduismen, buddhismen, i jämförelse med kristen tro? Det är viktigt att fördomar inte styr våra bedömningar av andra religioner. Mission fordrar saklighet. Framförallt kunskap. Visionen är att det inom varje kyrka ska finnas små samtalsgrupper som på ett fördjupat sätt studerar, diskuterar med både troende och tvivlare tillsammans. Alphakursen är en förebild, men det behövs mer övertygande apologetik när vi möter vår tids religiösa analfabeter.

Visionen beskrivs också i 1 Kor 14:26 som mer trovärdigt än högljudda och överdrivna helandeexperter av USA-modell. Nu behövs mognad i att använda de andliga nådegåvorna. En mindre gemenskap motiverar till mer äkthet och trovärdighet. 1800-talets stora folkväckelser och kristen-domens genombrott efter 1900-talets kommunism förbereddes av smågrupper i hemmen.

Stanley Sjöberg