Tänk om den moderna pappan hittas i kristenheten

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Föreställningen om män i frikyrkan - åtminstone på vissa håll - är att de vill ha "kvinnan vid spisen" och att de är negativa till att ta ut pappaledighet med sina barn. Jag har aldrig riktigt känt mig hemma i den beskrivningen, och tänkt att det handlar om profana mediers okunskap och om hetsiga debattörer som gärna vill smeta en negativ bild på den som vill ge familjen mer av tid och självbestämmande.

Många av de män i familjeåldern som jag stöter på i kristenheten har nämligen varit hemma med sina barn betydligt längre än genomsnittet på 20 procent av föräldradagarna.


Självklart finns det även här variationer. Men för egen del har jag alltid känt det som angeläget att vara närvarande i barnens vardag - och att också jobba ideellt bland de yngsta i min egen kyrka.


Intressant var det därför att läsa Dagenintervjun (tisd 9/11) med pappaforskaren och beteendevetaren Roger Klinth, lektor vid Linköpings universitet och författare till avhandlingen "Göra pappa med barn". När han undersökte en fokusgrupp med män som var aktiva i en frikyrka överraskades han av resultatet att de här männen var de som tydligast ställde sig bakom ett jämställt föräldraansvar och aktivt faderskap. Många av dem hade också själva haft en lång föräldraledighet.


Roger Klinth betonar att det är en liten studie, och att det behövs fler för att kunna göra generella slutsatser. Mina egna aningar är att det definitivt vore intressant att dyka djupare i frågan inom just den här gruppen framöver.


Tänk om verkligheten är den att aktivt kristna män genom sin tro får en extra drivkraft att satsa tid på barnen och att agera jämställt därhemma. Det borde i så fall ge kyrkorna ett än större självförtroende att arbeta med föräldra- och relationskurser i förhållande till det omgivande samhället.


Låt mig raskt hoppa mellan kontinenterna till kristenheten i Afrika. Jag har precis varit på två veckors resa i Kenya, med en grupp Dagenläsare. Det slog mig där vilket framträdande inflytande många kvinnor får i viktiga sociala projekt som drivs av de lokala kyrkorna.

Bland masier, pokot- och turkanafolk ute på landsbygden är det vanligtvis männen som bestämmer. Men när de lokala kyrkorna på plats börjar tala jämställdhet och släpper fram kvinnorna tar de snabbt sitt utrymme.

Som ledare av alfabetiseringsprojekt, hiv- aidsarbete, fredsgrupper och så vidare. Flera av dem välutbildade på universitet och med goda språkkunskaper i engelska. Här berättades också om arbete mot kvinnlig omskärelse i kyrkornas regi.


Kanske är inte heller detta den gängse bilden av kristenhetens aktiva jämställdhetsarbete i Afrika. En kenyansk pastor berättade för mig hur han brukade laga mat tillsammans med sin fru. I sitt kulturella sammanhang är han en revolutionär som bryter ny mark.


Långt ifrån heltäckande är bilderna som jag har gett av den kristna mannen och pappan. Här finns mycket kvar att jobba med. Men en och annan fördomsfull föreställning är det ibland välgörande att sticka hål på.

Pappaforskaren Roger Klinth kan vara något riktigt spännande på spåren.

Debatt