Tänk om kyrkorna faktiskt utmanar till det viktigaste valet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Från prydlig partisekreterare med slips och kavaj till en skäggig och tatuerad biker med skinnväst - och med budskapet om att räddningen finns genom Jesus. Dagens Nyheters söndagsbilaga berättade i helgen historien om Urban Svensson som 2006 hoppade av politiken och satte sig på hojen. Nu går han under benämningen Pastor Urban och är ledare för kristna mc-församlingen Christian Crusaders i Sverige.

Urban Svensson gör av artikeln att döma ingen motsättning mellan partipolitiken, den kristna tron och sitt nya kall. Han tröttnade helt enkelt efter några år som partisekreterare inom Kristdemokraterna, och tidigare kommunalråd. Nu är det missionen från Gud som är det centrala i livet. Ett väl synligt kors runt halsen, och den färgrika tatueringen på armen berättar: I.N.R.I. - latin för "Jesus från Nasaret, judarnas konung".

Man kan fundera över om han ändå inte har kommit närmare själva kärnan i vad som kan förändra och ge kraft och hopp till människor i en nation. Ytligt sett har han naturligtvis bytt ner sig från prestigefulla uppdrag. Och visst behöver vi en regering som styr landet och politiker - inte minst kristna sådana i alla partier - som tar ansvar för att arbeta mot orättvisor i samhället. Men politiken har samtidigt sina begränsningar och klarar inte av att ordna allt, hur goda ambitioner de förtroendevalda än har.

Bill Hybels, pastor och ledare för församlingen Willow Creek i Chicago, berättar i en av sina böcker om hur han under några år reste flitigt till Washington DC och regelbundet träffade några av landets högst uppsatta politiker. Det som slog honom då var att många av dem uppfattade sig ha ganska lite makt och inflytande över människors liv. Lagstiftning i all ära, men detta förändrar inte människors hjärtan, det läker inte trasiga själar, förvandlar inte hat till kärlek, ger inte kraft in i vardagslivet eller åstadkommer försoning och fred.

Hybels pekar på att det bara finns en enda kraft här på jorden som kan göra det: Jesu Kristi kärlek. Och så deklarerar han sin övertygelse om att den kristna församlingen, kyrkan, är världens hopp.

Företagare kan skapa arbetstillfällen, lärare ge oss god kunskap, psykologer hjälpa till med insikter, politiker utforma program och så vidare. Men bara mötet med Jesus förändrar människors hjärtan på djupet.

Kanske är det detta Urban Svensson talar om när han berättar om kristna bikers i USA som är krigsveteraner, och där samhörigheten i Christian Crusaders handlar om "tro på liv och död".

När de svenska frikyrkorna drar igång valkampanjen "Ditt viktigaste val" i augusti-september så är det just med insikten om att politiken inte är räcker till. Välfärd på djupet handlar om att också ta människors andliga längtan på allvar. Att välja Jesus och engagera sig i en församling innefattar erbjudande om: vård för själen, kunskap för livet, omsorg på riktigt och arbete med mening.

De politiska valen är betydelsefulla, men tänk om det faktiskt är den kristna församlingen som ställer människor inför det allra viktigaste valet. Och som därmed är världens hopp.