27 september 2020

En tidning på kristen grundKrönikor

Thomas Idergard: En sjunde färg betyder allt i regnbågen

Sju är i den kristna traditionen frälsningens tal.

Som klassiskt troende kristen bör man glädja sig åt och bära regnbågen som Guds fridssymbol.

—   Thomas Idergard

Som vanligt flaggade det officiella och kommersiella Sverige i skiftet mellan juli och augusti mangrant med Prideflaggan. På bussar, kaféer,­ över kommunala byggnader, ja, till och med i form av övergångsställen i gatan, tronade regnbågssymbolen med sex färger. Och de som styr över våra lagar, medier och konsumtionsartiklar kan gentemot varandra låtsas som om alla sympatiserar med de filosofiska, moraliska och politiska föreställningar som symbolen konkret representerar.

Att signalera tron på människors lika värdighet och på allmänna mänskliga rättigheter – vilket är något annat än rättigheter för särskilda grupper – som grundval för den västerländska, demokratiska rättsstaten och den samhällsordning som bygger på denna är viktigt när så mycket drar oss isär. Men för den som menar allvar med det och dessutom kan sin idé- och filosofihistoria, skulle det då faktiskt betyda skyltning och flaggning med ett kors eller ett krucifix.

Nu är regnbågen en symbol för frid och fred med rötter i Bibeln (Guds tecken i skyn efter syndafloden i 1 Mos 9:13–15). Det är bara en detalj som skiljer i relation till vår tids politiska regnbåge, vilken vid närmare reflektion visar sig vara avgörande för en kristen förståelse och användning av symbolen. Antalet färger i Guds regnbåge är normalt sju.

Talet sju är i den judisk-kristna talmystiska traditionen skapelseordningens tal för fullkomlighet, vilket bland annat visar sig i veckans sju dagar, de sju kontinenterna, de sju stamtonerna i musikskalan, de sju nivåerna i det periodiska systemet och ljusets brytning i sju färger i en prisma och därmed i den naturliga regn­bågen. Sju är dessutom i den specifikt kristna traditionen frälsningens tal, synligt genom till exempel i Jesu sju yttranden på korset, de sju sakramen­ten, jungfru Marias sju sorger och de sju församlingarna som Uppenbarelseboken riktades till. På direkt motsatt sätt är det däremot med talet sex som i den bibliska talmystiken representerar ofullkomligheten, negationen av det goda, synden och Guds dom.

Färgen indigo som finns i den kompletta regnbågen, saknas ofta i den som bara har sex färger, till exempel den som så här års vajat över Sverige. Indigo är på flera ställen i Bibeln och i den kristna konstens avbildning av jungfru Maria en symbol för den nåd som binder samman himmel och jord och drar människans ofullkomliga domän in i Guds eviga, sanna och fullkomliga, där den helas och blir sig själv, det vill säga vad Gud ville.

Som klassiskt troende kristen bör man glädja sig åt och bära regnbågen som Guds fridssymbol, sammanfattningen av fullkomligheten i skapelsen och frälsningen i Kristus. Man ska bara vara noga med att först räkna antalet färger.

Thomas Idergard

Thomas Idergard är jesuit och präst i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm. Han skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar