Torstens Åhman: Apostlarna hade olika gåvor – och det har vi också

Att vara apostel var något helt annat än att vara präst eller biskop i en kyrka i dag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Jesus förstod att hans liv här på jorden inte skulle bli långt. Därför utvalde han en grupp män som efter hans bortgång skulle föra hans ärende vidare. Detta var en händelse som fick den allra största betydelse för fortsättningen. Hos oss har den fått en särskild söndag. Apostladagen.

Innan jag kort kommenterar texten vill jag ta upp det som blivit en snubbeltråd för många.

Varför valde Jesus bara män till det här uppdraget. Menade han att kvinnor inte har tillträde till högre ämbeten i kyrkan, eller kan det ha funnits något annat skäl? Själv tror jag på det senare.

Jag kan inte bevisa att jag har rätt, men tror att jag har en tanke värd att pröva. Att vara apostel var något helt annat än att vara präst eller biskop i en kyrka idag. Det var förenat med livsfara. Tio av apostlarna som finns med i uppräkningen fick också lida martyrdöden. För en man kunde detta vara en hjälteroll. Den var förenat med ära.

Kvinnor behandlades inte . De utnyttjades och utsattes för vanära. Kanske var det för att bespara dem detta som de inte utvaldes för denna roll. Kanske har jag rätt. Kanske fel. Men på en punkt är jag säker. Jag kan inte se någon orsak varför en kvinna inte skulle kunna ha vilken uppgift som helst i den kristna församlingen idag.

Några kommentarer om texten i övrigt: Det som slår en är vilken stor bredd av personligheter som fanns i den här gruppen. Där var Natanael - en filosoftyp som mediterade under ett fikonträd när han blev kallad. Där var Petrus, impulsiv och initiativrik som nog inte ägnade särskilt mycket tid under något fikonträd. Där var Matteus som närmast hade konservativ politisk bakgrund och där var Simon som kom från yttersta polistiska vänstern. Jakop var en hetsporre som ville kalla ner eld från himlen när han var upprörd. Han fick till och med med sig Johannes som egentligen var en fridens man och skrev ”Kärlekens lov”. En del av dem hade lätt att tro, men Tomas tvivlade in i det sista.

Det hade varit roligt att lära känna dem lite mer och vad de gjorde. Men så långt vi kan se använde Gud dem i linje med deras personlighet. Petrus som kunde fånga människor med det talade ordet blev predikant. Matteus som var van att skriva med noggrannhet blev en av världen mest lästa författare. Andreas hade en säregen förmåga att skapa personliga kontakter. Säkert följdes samma mönster med känslighet för personligheten hela vägen.

Men de som inte blev apostlar då? Hade inte de något uppdrag? Jo, självklart och säkert enligt samma mönster – i linje med personligheten.

Torsten Åhman
pastor, skribent­ och evangelist