Under året har flera politiska initiativ syftat till att begränsa eller kontrollera religionens inverkan på människors liv.

Marie Demker

Trons plats i samhället

Alltför få ledare och politiker visar insikt och mognad i dessa frågor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!