Vad är egentligen populism och är det negativt?

Ett exempel på populism rör debatten om muslimska böneutrop.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!