Vårda det som håller samman

Ett samhälle utan sammanhållande krafter upphör att existera.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Sverige är ett av världens mest välfungerande, välorganiserade och stabila länder. Men ett samhälle liknar allt annat mänskligt på det sättet att det hela tiden förfaller. Hus, bilar, skola, språk, relationer – allt förfaller av sig självt. Förfall innebär sönderfall. Allt måste vårdas och underhållas.

Därför är vården av de sammanhållande krafterna ett livsavgörande ansvar för var och en. Men vilka är då de sammanhållande krafterna i Sverige?

Det första av allt är landet. Runeberg har i Finlands nationalsång – Vårt land – gett en mäktig bild av landet som källa till sammanhållning, landet just som det är. Allt som vårdar kärleken till landet är en sammanhållande kraft. I landet är språket en primär sammanhållande kraft. Genom språket kan vi förstå varandra och samverka. Därför är SFI:s arbete så vitalt för de nyanländas integrering. Men även den som fötts med språket har ett ansvar för att motverka dess förfall. Ett språk förfaller av sig självt och blir en splittrande kraft. Därför är dikten en vital sammanhållande kraft. Diktarna tillför hela tiden språket nya bilder, ny insikt. Bo Setterlind säger till exempel ”Himlen har landat” och ”Tankens fartyg har fastnat i isen” - och därmed har han vitaliserat språket med en positiv bild och en varningsklocka.

En utomordentligt viktig kraft är lagarna. För att vara sammanhållande måste de uttrycka det allmänna rättsmedvetandet och den allmängiltiga rätten, till exempel äganderätten och föräldrarätten. Lagar som uttrycker ett partis ideologi är splittrande och åstadkommer endast sönderfall.

Samhället är beroende av symboler – kraftfyllda tecken, som stärker det som de uttrycker: Fanan, kungen, nationalsången, idrottshjältarna, musiken, traditionerna. Vanvård av och angrepp på symbolerna är ett angrepp på hela samhällets sammanhållning.

De sammanhållande krafterna är också människor – de samhällsbyggande grupperna. Det gäller att se dem, vårda sig om dem, ge dem plats. Dit hör föreningsfolket, företagarna, de kristna – grupper där man finner låg kriminalitet, mindre missbruk än på andra håll, ordnad ekonomi, fungerande familjer. Just familjen är en stark sammanhållande kraft. Där finns också biologiska sammanhållande krafter: man och kvinna, föräldrar och barn. Att ignorera dessa faktorer eller tränga ut dem är att sprida samhällssönderfall.

Historien är samhällets rotsystem. Aleksander Solsjenitsyn har sagt: ”Historien är nationens källa till självmedvetande och botfärdighet.” Båda måste med för att historien ska bli en källa till sammanhållning.

Ett samhälle utan sammanhållande krafter upphör att existera och blir efter smärtsamma kramper ett exploateringsobjekt för andra makter. Frågan om de sammanhållande krafterna är vital och inspirerande på alla plan, alltifrån förskolan till regeringskansliet.

Statsministeromröstning