Vi är med och jobbar för förändring

I Bibeln ser vi konturerna av en annan ordning­.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Dagens text lyfter fram en tanke som är så radikal att många kristna inte kunnat ta in den. I vår tradition är den nästan helt marginaliserad. Det är hög tid att den återfår sin rätta plats.

Vad det handlar om ligger i uttrycket: ”världens återfödelse”. I klartext kan det ju inte betyda­ något annat än att den här världen, den som vi lever i, som en gång föddes, ska födas en gång till.

För Jesus var detta själva ledmotivet i allt han sa och allt han gjorde. Han använde uttrycket ”Guds rike” och vad det står för förklaras i uppslagsdelen till Bibel 2000 så här: ”Uttrycket antyder att Gud, hela världens rättmätige härskare, en dag skall återta sitt herravälde, som rubbats av ondskans makt. Guds rike är det tillstånd som då upprättas …” Alltså en radikal förändring av världshistorien, en ny världsordning som slår igenom på alla plan.

I bönen Vår Fader är innebörden klart definierad: Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Det är så mycket i världen som inte är Guds vilja, korruption, oärlighet, orättvisor, krig, övergrepp, exploatering av naturen, missriktad religion.

I Bibeln ser vi konturerna av en annan ordning. Många av Bibelns texter får sin mening först när det här perspektivet finns med:

”Han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen”. ”Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.”

”Skapelsen väntar otåligt på befrielse”

”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte”

Det är detta Jesu återkomst framför allt handlar om. När han talade om framtiden förberedde han sina lärjungar på jordbävningar, krig och förföljelser, men han talade om detta som födslovärkar. Något nytt ska komma. Detta är också sammankopplat i dagens text där Jesus talar om ”världens återfödelse” och ”när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron”

Då ser vi de fulla konsekvenserna av Jesus seger över alla destruktiva krafter i hans död och uppståndelse. Det är detta hela Bibelns budskap pekar fram emot: ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.”

Är detta viktigt? Ja, det är det. Det säger att den kristna tron är mer än att få frid eller att ”ha någon att gå till”, även om detta är stort. Det är att vara indragen i Guds plan för en förvandlad värld. Att vara kristen är att redan nu representera detta rike.

pastor, skribent­ och evangelist

Läs fler Inför helgen-krönikor

Alla tidigare artiklar
Statsministeromröstning