12 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Europa – ett nytt Eurabia?

Européerna är för undfallande och underdåniga i förhållande till islam. Det anser den brittiska författaren Bat Yeor, som menar att Europa är på väg att bli ett Eurabia.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar