09 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Miraklet Magne

"På egna ben" är historien om den 28-årige norrmannen Magne Skåden. Från att ha varit avskriven och bokstavligen instängd, är Magne nu en människa med möjligheter.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar