17 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Roade till döds?

Det är inget fel med underhållning. Eller är det det? Kulturen har alltid vid sidan av odlingen av själen haft en viss funktion av verklighetsflykt. Men om den bara blir underhållning och flykt, då utvecklas den lätt till en sövande drog. Vilket passar det kommersialiserade samhället som hand i handske.

Endast för prenumeranter

Magnus Sundell

Magnus Sundell skriver populärkulturella analyser och recensioner på Dagens kultursidor.

Fler artiklar